Instalacja mat przeciwsolnych ma miejsce w Krakowie po raz drugi. W zeszłym roku Zarząd Zieleni Miejskiej zamontował pilotażowo 2400 m takich mat. W tym roku jest ich o 600 m więcej. Maty przeciwsolne instalują firmy, z którymi Zarząd Zieleni Miejskiej ma podpisane umowy utrzymaniowe na pielęgnację zieleni w poszczególnych dzielnicach. Należy to do ich obowiązku w ramach wprowadzonego w tym roku programu „Utrzymaj standard”. Maty są montowane tam, gdzie ostatnio ZZM wykonał nasadzenia.

Podobne rozwiązania corocznie stosowane są również w innych miastach, m.in. w Warszawie, Poznaniu, Opolu. Maty chronią rośliny i podłoże przed kontaktem z zasolonym błotem pośniegowym i częściowo przed działaniem aerozolu solnego. To konkretny zysk, bo wiosną nie trzeba będzie wydawać pieniędzy na sadzenie nowych roślin, które obumarły wskutek kontaktu z solą.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami