Rafał Dzyr zostanie prezesem SA w Krakowie

Prawnicy

Zgromadzenie ogólne sędziów apelacji krakowskiej pozytywnie zaopiniowało kandydata na prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie, zgłoszonego przez ministra sprawiedliwości - poinformował w czwartek...

22.06.2017

Gen. Patton będzie patronem fragmentu bulwarów wiślanych

Samorząd terytorialny

Fragment bulwarów wiślanych zlokalizowany między mostami Śląsko-Dąbrowskim i Świętokrzyskim będzie nosił nazwę bulwaru gen. George'a Smitha Pattona, amerykańskiego dowódcy z czasów II wojny światowej...

22.06.2017

Senat nie ma poprawek do nowelizacji ustawy o RIO

Samorząd terytorialny

Senat opowiedział się w czwartek za nowelizacją ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, która zmienia zasady wyłaniania prezesów izb i rozszerza uprawnienia nadzorcze izb nad jednostkami...

22.06.2017

Świętokrzyskie: 58 mln zł z UE na wodociągi i kanalizację

Samorząd terytorialny

40 projektów związanych z budową i modernizacją sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków oraz ujęć i stacji uzdatniania wody, będzie realizowanych w świętokrzyskich gminach, dzięki...

22.06.2017

Prezydent Kalisza z absolutorium

Samorząd terytorialny

Prezydent Kalisza Grzegorz Sapiński otrzymał w czwartek absolutorium za wykonanie budżetu w 2016 r. Według koalicyjnych klubów PiS, SLD i Tak dla Kalisza, to najlepiej wykonany budżet. Opozycja,...

22.06.2017