Senat pracuje nad projektem ustawy o języku migowym

Projekt nowelizacji zmierza do nałożenia obowiązku udostępniania usługi komunikowania się oraz świadczenia usług tłumacza języka migowego również na jednostki systemu ratownictwa medycznego, Policję,...

26.06.2017

Nadal brak definicji budowli dla celów podatkowych

Nieprecyzyjne przepisy dotyczące budowli nadal są źródłem licznych sporów podatkowych utrudniając prowadzenie działalności gospodarczej przez wielu przedsiębiorców, działających w branży górniczej,...

26.06.2017

Szara strefa w gospodarce hamulcem rozwoju Polski

Szara strefa w gospodarce jest jednym z najważniejszych hamulców rozwojowych Polski - uważa Najwyższa Izba Kontroli. Z raportu Izby wynika, że Polska należy do krajów, w których udział szarej strefy...

26.06.2017

Księgowi uważają swój zawód za prestiżowy

Najważniejsze zadania stojące przed rachunkowością w Polsce i na świecie, zagrożenia ze strony cyberprzestępczości oraz geopolityczne i makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego były...

26.06.2017

Twórcy monopoli zapłacą kary i odszkodowania

Przedsiębiorcy za naruszenia prawa konkurencji będą płacili nie tylko wysokie kary, lecz także odszkodowania poszkodowanym konsumentom oraz prowadzącym biznes. Zmianę taką przewiduje wchodząca w...

26.06.2017

Wierzyciel zapłaci za umorzone postępowanie

Wierzyciel zapłaci 5 proc. wartości świadczenia, jeżeli postępowanie zostanie umorzone z powodu jego bezczynności lub na jego wniosek. Taką zmianę wprowadzi ustawa o kosztach komorniczych, nad którą...

26.06.2017

Projekt: zmiany w zasadach rejestracji zwierząt

Opublikowano rządowy projekt ustawy, doprecyzowujący m.in. przepisy o rejestracji zwierząt koniowatych oraz zmniejszający obciążenia administracyjne posiadaczy niektórych zwierząt gospodarskich.

26.06.2017