Toruń chce Sądu Apelacyjnego

Toruńska Okręgowa Rada Adwokacka podjęła uchwałę, w której wyraża "potrzebę utworzenia Sądu Apelacyjnego w Toruniu". - To inicjatywa oddolna, o której poinformujemy resort sprawiedliwości powiedział...

25.02.2008

W legislacji pośpiech nie zawsze jest uzasadniony

Sto dni, jakie upłynęły od rozpoczęcia pracy przez obecny rząd, stały się okazją do ocen jego aktywności. Jak było do przewidzenia, członkowie gabinetu chwalą się licznymi osiągnięciami, a opozycja -...

25.02.2008

Recepty - zasady wystawiania

1. WstępLekarz może aplikować swoim pacjentom środki farmaceutyczne i materiały medyczne bezpośrednio, podczas gdy pacjent podlega hospitalizacji w zakładzie opieki zdrowotnej, lub też przepisywać je...

22.02.2008

100 dni w gospodarce

Rozpoczęcie realizacji pierwszego etapu programu Lepsze prawo, ożywienie dialogu społecznego, wzmocnienie koordynacji Strategii Lizbońskiej i wspieranie inwestycji deklaruje Ministerstwo Gospodarki....

22.02.2008

Rząd przyjął projekt zmian w Kodeksie pracy

HR

Rząd przyjął projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Zmiany zaproponowane w projekcie dotyczą przede wszystkim: rwnego tratowania wszystkich pracownikw, bez względu na płeć i pochodzenie rasowe, czasu...

22.02.2008

Mniej barier w UE

Unijny rynek towarów będzie bardziej przyjazny dla przedsiębiorców, a także bezpieczniejszy dla konsumentów. Parlament Europejski przyjał pakiet legislacyjny, który znosi dotychczasowe bariery na...

22.02.2008

Czeka nas blokada środków unijnych?

MRR: potencjalny odbiorca unijnych pieniędzy, który złożył wniosek o dotację, ale przegrał w konkursie, będzie mógł zaskarżyć tę decyzję do sądu. A to na dobre zablokuje cały proces wykorzystania...

22.02.2008

Awans na stopień nauczyciela kontraktowego

WprowadzenieSystem awansu wpisuje się w szerszy kontekst reformy edukacji. Wprowadzenie ustawą z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektrych innych ustaw...

21.02.2008

Problemy z ulgą rodzinną

Nie wszyscy emeryci i renciści wychowujący dzieci wiedzą, że rwnież mają prawo do skorzystania z ulgi rodzinnej, ktrej wysokość niedawno podwyższono. Obecne przepisy o uldze rodzinnej stwarzają...

21.02.2008

Adwokat dla obwinionego

Przepis określający ustanawianie adwokata z urzędu dla obwinionego w sprawach o wykroczenia jest zgodny z konstytucją orzekł Trybunał Konstytucyjny....

21.02.2008

100 dni prac Ministra Sprawiedliwości

Część ministrów z gabinetu Donalda Tuska podsumowała swoją pracę z okazji 100 dni od momentu zaprzysiężenia rządu. Kierownictwo ministerstwa sprawiedliwości ocenia, że prace nad projektem ustawy...

21.02.2008

Nowe pomysły na reformę emerytalną

Ubezpieczenia społeczne HR

Kobiety odchodzące na emeryturę przed 65 rokiem życia, do osiągnięcia tego wieku, otrzymają świadczenie z II filaru z Otwartego Funduszu Emerytalnego, a nie jak planowano, z zakładu emerytalnego -...

20.02.2008

Informatyka sejmowa

Wspólny program informatyczny w Sejmie i urzędach ma utrudnić manipulowanie przy ustawach. Kancelaria Sejmu próbuje namówić Kancelarię Premiera, Prezydenta, Kancelarią Senatu i Trybunał Konstytucyjny...

20.02.2008