Gaz z łupków. Problem techniczny i prawny

Bezpieczeństwo energetyczne i rola gazu łupkowego: amerykańskie doświadczenia a polskie perspektywy, były tematem polsko-amerykańskiej konferencji, która odbyła się 8 kwietnia br. na Politechnice...

09.04.2010

Zespół wielokulturowy to wyzwanie dla menedżera

Rynek

Różnice międzykulturowe, czy to pomiędzy pracownikiem z Polski i Francji, czy też z Gdańska i Krakowa, stawiają przed osobami zarządzającymi bardzo praktyczne problemy. By poradzić sobie z wyzwaniami...

08.04.2010

Zespół wielokulturowy to wyzwanie dla menedżera

Rynek

Różnice międzykulturowe, czy to pomiędzy pracownikiem z Polski i Francji, czy też z Gdańska i Krakowa, stawiają przed osobami zarządzającymi bardzo praktyczne problemy. By poradzić sobie z wyzwaniami...

08.04.2010

Standardy etyczne w administracji samorządowej (cz. 1)

Samorząd terytorialny

Realizacja zadań w jednostkach administracji samorządowej, uwzględniająca interes publiczny i swoistą służebność wobec prawa, determinuje zwiększony zakres odpowiedzialności, a ta musi iść w parze z...

08.04.2010

Coraz lepsi kandydaci na syndyków

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło wyniki przeprowadzonej 25 marca br. części pisemnej egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka. Jego wyniki są znacznie lepsze niż poprzednich takich...

08.04.2010

"Trudna młodzież" zwiedza areszt

Młodzi ludzie odwiedzają zakłady karne, zaglądają do cel więziennych, biorą udział w rozprawach sądowych. Wszystko po to, aby zrozumieli, że nie warto kraść, bić i napadać. Taki program zorganizowano...

08.04.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski