Podatki i opłaty lokalne w 2010 r. (cz. 3)

Samorząd terytorialny

Gminy mają możliwość wspłstanowienia w zakresie podatkw i opłat lokalnych. Zbliża się okres przygotowywania i wydawania uchwał w tym zakresie.

14.10.2009

Przedsiębiorcy ruszyli po dotacje na innowacje

Polska stara się nadrobić zaległości w dziedzinie rozwijania innowacyjności m.in. poprzez wprowadzony w 2006 r. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. W przeciągu ostatnich trzech lat średnia...

14.10.2009

Jest projekt ustawy o Radzie Ministrów

Projekt nowelizacji ustawy o Radzie Ministrów znosi obowiązek tworzenia w ministerstwach odrębnych departamentów i biur, komórek organizacyjnych lub wyodrębnionych stanowisk pracy do realizacji...

14.10.2009

Kwiatkowski nowym Ministrem Sprawiedliwości

Ministrem spraw wewnętrznych i administracji zostanie Jerzy Miller, funkcję ministra sprawiedliwości obejmie Krzysztof Kwiatkowski, zaś tekę ministra sportu i turystyki szef rządu powierzy Adamowi...

14.10.2009

Przedsiębiorcy ruszyli po dotacje na innowacje

Polska stara się nadrobić zaległości w dziedzinie rozwijania innowacyjności m.in. poprzez wprowadzony w 2006 r. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. W przeciągu ostatnich trzech lat średnia...

14.10.2009

Podatki i opłaty lokalne w 2010 r. (cz. 2)

Samorząd terytorialny

Gminy mają możliwość wspłstanowienia w zakresie podatkw i opłat lokalnych. Zbliża się okres przygotowywania i wydawania uchwał w tym zakresie.

13.10.2009

Nadleśnictwa jako podatnicy VAT

Nadleśnictwa jako jednostka organizacyjna Lasw Państwowych mogą prowadzić działalność gospodarczą i być podatnikami VAT. Większość problemw związanych z opodatkowaniem VAT świadczonych przez nie...

13.10.2009

Strata w podatku dochodowym od osób prawnych

Przedmiotem opodatkowania w podatku dochodowym od osb prawnych jest dochd bez względu na rodzaj źrdeł przychodw, z jakich ten dochd został osiągnięty. Czasami przedmiotem opodatkowania może być...

13.10.2009