Obligacje wyemitowane przez Warszawę bez podatku

Nierezydenci, którzy nabędą obligacje wyemitowane przez miasto stołeczne Warszawę, nie zapłacą podatku dochodowego z tytułu uzyskanych odsetek lub dyskonta od tych obligacji, a także z odpłatnego ich...

20.01.2010

Zmiany w dokumentacji firm hazardowych

Już obowiązują nowe przepisy dotyczące dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych...

20.01.2010

Gminny zakaz spożywania alkoholu

Samorząd terytorialny

Sankcja za złamanie zakazu spożywania alkoholu wprowadzonego uchwałą rady gminy wynika z ustawy i nie można powtarzać jej w uchwale.

19.01.2010

Pierwszy pozew zbiorowy

Amplico Life, jedno z największych towarzystw ubezpieczeń na życie może być pierwsze w Polsce pozwane przez grupę klientów. Chodzi o sprawę sprzed lat. Klienci chcą wykorzystać wchodzącą w czerwcu w...

19.01.2010

Przedmiot opodatkowania

Podatek stanowi jedną z najstarszych kategorii finansowych, jest rwnież najważniejszym źrdłem dochodw państwa. Zdefiniowanie tego, co podlega opodatkowaniu należy do wyłącznej właściwości...

19.01.2010

Policja szuka zbiegów w Internecie

556 rozwiązanych spraw dotyczących osób poszukiwanych listem gończym i 296 ustalonych miejsc pobytu to efekt po trzech miesiącach działania portali poszukiwani.policja.pl i zaginieni.policja.pl. Oba...

19.01.2010

Wynagradzanie pracowników jednostek organizacyjnych (II)

Samorząd terytorialny

Zasady wynagradzania pracownikw samorządowych były w ostatnim czasie szeroko omawiane w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Powyższa ustawa i...

19.01.2010

Wydawcy niezarejestrowanego portalu uniewinnieni

Właściciele portalu internetowego z Bielska-Białej nie zostaną ukarani za wydawanie czasopisma bez rejestracji. Zdaniem sądu, nie popełnili oni przestępstwa. 14 stycznia 2010 r. Sąd Okręgowy w...

19.01.2010

Policja szuka zbiegów w Internecie

556 rozwiązanych spraw dotyczących osób poszukiwanych listem gończym i 296 ustalonych miejsc pobytu to efekt po trzech miesiącach działania portali poszukiwani.policja.pl i zaginieni.policja.pl. Oba...

19.01.2010

Komisarz UE podejrzana o zatajenie informacji

Ważą się losy kandydatki na komisarza UE do spraw rozwoju i pomocy humanitarnej. Jest to precedensowa sprawa, w której prawnicy parlamentu europejskiego zarzucają bułgarce zatajenie informacji o...

19.01.2010