Prezydent wręczył nominacje profesorskie

Prawnicy

Nominacje dla ponad 100 profesorów wręczył we wtorek prezydent Lech Kaczyński. Wśród nominowanych znalazło się trzech prawników. Składając wszystkim nominowanym gratulacje powiedział, że szkolnictwo...

25.06.2008

Prezydent wręczył nominacje profesorskie

Nominacje dla ponad 100 profesorów wręczył we wtorek prezydent Lech Kaczyński. Wśród nominowanych znalazło się trzech prawników. Składając wszystkim nominowanym gratulacje powiedział, że szkolnictwo...

25.06.2008

"Nowa droga otwarcia dostępu do zawodów prawniczych"

Jakie będą kryteria naboru na aplikacje, ile wynosić będą minima przyjęć, jak wyglądać będą egzaminy? - te i szereg innych pytań padło na w środę 25 czerwca 2008 r. podczas debaty pt. Nowa droga...

25.06.2008

Zamknięcie Kancelarii Tajnej nr 10

W związku z zakończeniem - z dniem 30 czerwca 2008 r. - działalności Komisji Weryfikacyjnej WSI, szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego podjął decyzję o zamknięciu Kancelarii Tajnej nr 10, utworzonej z...

25.06.2008

Dowody z zeznań świadka

Czynności dotyczące przeprowadzania dowodw są nieodzownym elementem każdego postępowania. To w oparciu o nie ustala się okoliczności faktyczne, ktre mają stanowić podstawę do wydanego w sprawie...

24.06.2008

Zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości

Reklamy piwa będą mogły być emitowane w mediach wyłącznie między godz. 23.00 a 6.00. W sklepach ma pojawić się więcej informacji o szkodliwości alkoholu i zakazie jego sprzedaży osobom do 18 roku...

24.06.2008

Edukacja nastawiona na rozwój gospodarczy

Ukierunkowanie kształcenia na potrzeby gospodarki i istotną zmianę programów studiów postuluje KPP. Przedsiębiorcy dobrze oceniają działania resortu nauki i szkolnictwa wyższego zmierzające do...

24.06.2008