Forum w Krynicy

Premier Donald Tusk wziął udział w otwarciu XVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy. W trakcie uroczystości szef rządu zapewnił, że kraje Europy Środkowej mogą być równorzędnymi partnerami dla...

15.09.2008

Sprzątanie doradców

Dziś Giełda Papierów Wartościowych ogłosi wyniki weryfikacji autoryzowanych doradców na rynku New Connect. Obecnie lista autoryzowanych doradców liczy 137 podmiotów, w tym kancelarie prawne....

15.09.2008

Nowy proces tworzenia prawa

Rząd proponuje zmianę trybu uchwalania prawa i w tym celu chce znowelizować trzy ustawy: o Radzie Ministrów, o działach administracji rządowej oraz o działalności lobbingowej w procesie stanowienia...

15.09.2008

Przygotowani na eurowalutę?

Polska formalnie nadal nie spełnia 2 z 5 kryteriów z Maastricht, które są wymogiem dla kandydatów do strefy euro: dotyczącego kursu walutowego oraz kryterium zgodności legislacji....

15.09.2008

Główne założenia specustawy drogowej

10 września br. weszła w życie nowelizacja ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych....

11.09.2008