Zmiany w naliczaniu zasiłku chorobowego

Ubezpieczenia społeczne HR

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmienił sposb naliczania zasiłku chorobowego oraz świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, uwzględniając m.in. premie i nagrody, od ktrych odprowadzana jest składka...

14.08.2008

Zasiłek rodzinny

Komentarz zawiera kompleksowe omówienie zasiłku rodzinnego: wymienia katalog osób uprawnionych do zasiłku, omawia okoliczności, w których zasiłek przysługuje oraz w jakiej wysokości, okres na jaki...

13.08.2008

Następstwo prawne a VAT

Sporo wątpliwości podatnikw budzi kwestia naliczania VAT przy przekazywaniu następcom prawnym rzemieślniczych zakładw pracy. Jakie jest stanowisko Ministerstwa Finansw w tej kwestii?

13.08.2008

Lokalizacja oznaką sukcesu

Budownictwo

Siła prestiżowych miejsc tkwi w prestiżu. Wprawdzie dla każdego oznacza on coś innego, ale czytając przykładowe określenia: prestiżowa marka, prestiżowa dzielnica, prestiżowa okolica itp., można...

13.08.2008

www.nowa-aplikacja.pl

Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury uruchomiło 13 sierpnia 2008 r. specjalny serwis internetowy poświęcony nowemu modelowi aplikacji: ogólnej, sędziowskiej i...

13.08.2008

Co na temat bezpieczeństwa mówi prawo budowlane?

BHP

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pźn. zm.) dalej p.b., normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i...

13.08.2008

Justyna Piesiewicz członkiem PSPR

Justyna Piesiewicz, Dyrektor ds. Marketingu i Public Relations w Accreo Taxand została przyjęta w poczet członków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations (PSPR), organizacji zrzeszającej...

13.08.2008

Robert Konieczny: zbudował zawijaniec z kosmosu

Budownictwo

Architekt Robert Konieczny znalazł się w gronie 40 najlepszych młodych architektw w Europie. Tak zdecydowało jury prestiżowego konkursu The Europe 40 Under 40. Konieczny jest jednym z wybitniejszych...

13.08.2008

Dlaczego ceny mieszkań nie będą spadać?

Budownictwo

Dyskusja na temat nieuchronności spadku cen mieszkań jest obecnie bardzo gorąca. Problematykę tę porusza się w ujęciu globalnym bez szczegłowych analiz przedmiotw transakcji na tym rynku nie dzieląc...

13.08.2008