Google nie może skanować książek

Koniec roku nie przynosi dobrych wiadomości dla monopolistów technologicznych. Najpierw Microsoft, teraz firma Google przegrała w sądzie z wydawcami. Sąd orzekł, że Google, realizując wielki projekt...

23.12.2009

Sąd zakazał sprzedaży "Worda"

Federalny sąd apelacyjny w USA podtrzymał orzeczenie sądu niższej instancji, skazujące Microsoft na zapłacenie prawie 300 mln dolarów za naruszenie praw patentowych i wydał zakaz sprzedaży...

23.12.2009

Związki zawodowe zaopiniują statut uczelni

Związki zawodowe działające w wyższych uczelniach niepublicznych będą mogły opiniować ich statuty. Dotychczas prawo nie przewidywało takiej procedury, ale Trybunał Konstytucyjny orzekł, że to było...

23.12.2009

Głosowanie po wystąpieniu ze związku

Samorząd terytorialny

Czy gmina, która podjęła decyzję o wystąpieniu ze związku, powinna uczestniczyć w głosowaniu zgromadzenia związku?

22.12.2009

Internet czy zarządzanie dokumentami?

Rynek

Coraz więcej pieniędzy urzędy administracji centralnej inwestują w swoją obecność w Internecie i odpowiednią jakość komunikowania się. Po serwisie prezydenta i ABW właśnie ruszył nowy serwis...

22.12.2009

Arbitraż: rusza projekt finansowany przez UE

Sąd Arbitrażowy przy PKPP Lewiatan rozpoczął projekt zatytułowany Promocja polubownych metod rozwiązywania konfliktów gospodarczych. Projekt ma na celu popularyzację wiedzy na temat zasad prowadzenia...

22.12.2009

Arbitraż: rusza projekt finansowany przez UE

Sąd Arbitrażowy przy PKPP Lewiatan rozpoczął projekt zatytułowany Promocja polubownych metod rozwiązywania konfliktów gospodarczych. Projekt ma na celu popularyzację wiedzy na temat zasad prowadzenia...

22.12.2009

Internet czy zarządzanie dokumentami?

Rynek

Coraz więcej pieniędzy urzędy administracji centralnej inwestują w swoją obecność w Internecie i odpowiednią jakość komunikowania się. Po serwisie prezydenta i ABW właśnie ruszył nowy serwis...

22.12.2009

Pozwy grupowe już bardzo blisko

Odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Sprawiedliwości, która miała zająć się uchwałą Senatu w sprawie ustawy o dochodzeniu roszczeń postępowaniu grupowym (tzw. pozwy grupowe).

22.12.2009

Ile wyniosła pomoc publiczna w 2008 roku?

Prawie 14,4 mld zł to kwota pomocy publicznej udzielonej w 2008 roku tak wynika z najnowszego raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentw. Najwięcej pieniędzy trafiło do przedsiębiorcw w ramach...

22.12.2009

BCC: Potrzebne są reformy

Potrzebne są poważne reformy: finansów publicznych, ubezpieczeń społecznych, w tym KRUS oraz rzeczywiste ograniczenie biurokracji. Bez tego wysiłek polskich przedsiębiorców będzie grzązł w...

22.12.2009

Procesy gospodarcze prostsze i krótsze

Przedsiębiorcy mają być lepiej traktowani w sądach. Procedury w sprawach gospodarczych mają być prostsze, a procesy krótsze. Takie zmiany chce wprowadzić do prawa i procedury cywilnej minister...

22.12.2009