Nowe regulacje sponsoringu dla spółek

Minister Skarbu podpisał zarządzenie w sprawie działalności sponsoringowej określające jasne, przejrzyste i rynkowe zasady dla spółek z udziałem Skarbu Państwa. Zarządy będą musiały przygotowywać...

25.02.2009

W Chodlu prawo i bezprawie w jednym stoi domu

Cała Polska ocenia teraz i rozlicza lubelski sąd za wypuszczenie z aresztu człowieka, który po powrocie do domu zabił swoją żonę. W debacie tej więcej jest emocji i demagogii, niż powaźnych ocen i...

25.02.2009

Prawnicy będą mieli więcej pracy na GPW

Warszawska Giełda chce utworzyć nowy rynek instrumentów dłużnych. W wyniku tego przedsięwzięcia powstanie pierwszy w Polsce i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej zorganizowany rynek obligacji...

25.02.2009

Wraca najem okazjonalny. Rząd chce pomóc deweloperom?

Budownictwo

Niedobr lokali mieszkalnych oraz sytuacja na rynkach finansowych, ktra przekłada się na zmniejszenie dostępności kredytw hipotecznych i spadek podaży mieszkań deweloperskich, sprawia, że potrzebne są...

23.02.2009

Pozwolenia wodnoprawne - procedura uzyskania

Środowisko

Pozwolenie wodnoprawne to rodzaj zezwolenia udzielanego przez administrację wodną w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, pozwolenia...

23.02.2009

GIP apeluje o terminowe wypłacanie wynagrodzeń

HR

Głwny Inspektor Pracy Tadeusz Zając apeluje, by pracodawcy terminowo wypłacali wynagrodzenia i deklaruje, że w obliczu trudności finansowych Państwowa Inspekcja Pracy gotowa jest udzielić...

23.02.2009