Sieć sklepów ukarana za hasło reklamowe

"Informujemy, że decyzją zarządu spółki Żabka Polska zamykamy żabki" hasło to wprowadzało konsumentów w błąd. Spółka musi zapłacić ponad 1,5 mln zł kary. Jeżeli reklama powoduje mylne wyobrażenie o...

11.08.2009

Dochody samorządów spadają

W tym roku, po raz pierwszy w historii, dochody samorządów wielkich miast istotnie spadną. Według informacji Ministerstwa Finansów, w perspektywie końca bieżącego roku dochody z podatku dochodowego...

11.08.2009

ZAiKS ograniczał konkurencję

Związywanie autorów pięcioletnimi umowami bez możliwości ich wcześniejszego rozwiązania ograniczało konkurencję uznała Prezes UOKiK i nałożyła na stowarzyszenie karę w wysokości ponad 400 tys. zł....

11.08.2009

Sprzeczne decyzje sądów dwóch instancji

Prawnicy

- Polski wymiar sprawiedliwości woła o pomstę do nieba - powiedział Ireneusz Król, prezes giełdowej spółki Centrozap. W ciągu dwóch miesięcy firma kierowana przez Ireneusza Króla odwoła się do...

10.08.2009

Będą zmiany w "jednym okienku"

Rozszerzenie możliwości jednego okienka, wyeliminowanie zaświadczeń o wpisie do rejestru REGON, umożliwienie wydania decyzji o nadaniu NIP w formie elektronicznej oraz uporządkowanie obiegu...

10.08.2009

Nowa ustawa o rezerwach strategicznych

Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt nowej ustawy o rezerwach strategicznych. W projekcie nowej ustawy zaproponowano, aby tworzenie rezerw uzależnić m.in. od przeprowadzanych analiz ryzyka...

10.08.2009

Ustawa o OFE trafi do Trybunału

Lewiatan zdecydował się na skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją oraz prawem unijnym niektórych artykułów ustawy o OFE. Konfederacja kwestionuje zapisy,...

10.08.2009

Sprzeczne decyzje sądów dwóch instancji

- Polski wymiar sprawiedliwości woła o pomstę do nieba - powiedział Ireneusz Król, prezes giełdowej spółki Centrozap. W ciągu dwóch miesięcy firma kierowana przez Ireneusza Króla odwoła się do...

10.08.2009