Podsłuchy mają być pod lepszą kontrolą

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało propozycje przepisów, które mają uregulować, doprecyzować i uczytelnić zasady dotyczące stosowania kontroli operacyjnej, czyli podsłuchów. Prokurator...

16.12.2009

Przestępca seksualny - "statystyczny portret"

Na podstawie danych z 2008 r. policja przygotowała statystyczny portret podejrzanego o przestępstwa przeciwko obyczajności. Kim jest, gdzie i jak działa? Według nowych danych za 2009 rok skuteczność...

16.12.2009

Polska przegrywa w Strasburgu

Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu skazał Polskę za naruszenie Europejskiej Konwencji. W sumie Skarb Państwa będzie musiał wypłacić skarżącym prawie ćwierć miliona euro za poniesione przez nich...

16.12.2009

Centra kryzysowe w resortach i komendach

W ministerstwach: obrony narodowej, sprawiedliwości, spraw zagranicznych, rolnictwa i rozwoju wsi, środowiska i zdrowia tworzone mają być centra zarządzania kryzysowego.Przyjęte 15 grudnia br....

16.12.2009

Cementowy kartel cenowy rozbity

Maksymalne kary o łącznej wysokości ponad 411 mln zł za uczestnictwo w kartelu nałożyła prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentw na największych producentw cementu. Siedem spłek przez ponad 11...

15.12.2009

Rząd chce wprowadzić nowe dowody osobiste

Rząd przygotowuje zmiany zasad wydawania oraz zawartości dowodów osobistych. Założeniami do projektu nowej ustawy o dowodach osobistych Rada Ministrów zajmie się we wtorek 15 grudnia.

15.12.2009

Sądowy tryb wyborczy trafił do Strasburga

Krystian Legierski, znany działacz gejowski wystąpił do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ze skargą dotyczącą postępowań sądowych wszczynanych na podstawie przepisów o tzw. trybie wyborczym....

15.12.2009

Stara klasyfikacja wyrobów i usług jeszcze przez rok

Przedłużenie do końca 2010 roku możliwości stosowania do celów podatkowych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 1997 r. przewiduje przyjęte 15 grudnia br. rozporządzenie Rady Ministrów.

15.12.2009

Nowe prawo o obrocie instrumentami finansowymi

Przypuszcza się, że wszystkie postępowania, które zostały wszczęte pod rządami ustawy z 1997 r. Prawo o publicznym obrocie instrumentami finansowymi zostały już zakończone. Gdyby jednak okazało się,...

15.12.2009

Nowe prawo ułatwi życie usługodawcom

Dzięki nowym przepisom uproszczona zostanie procedura administracyjna dotycząca podejmowania i wykonywania działalności usługowej. Urzędy nie będą już wymagać dokumentów w formie oryginałów,...

15.12.2009