Trybunał Konstytucyjny uchylił opłatę lotniczą

Trybunał Konstytucyjny wyeliminował z obrotu prawnego przepis nakładający opłatę lotniczą. Pobierał ją Urząd Lotnictwa Cywilnego za bliżej nieokreślone czynności urzędowe. Natomiast minister...

10.09.2010

Majątki radnych bez publikacji

Związek Gmin Wiejskich przygotował propozycje zmian dotyczących składania oświadczeń majątkowych przez radnych. Samorządowcy chcą, aby w Biuletynie Informacji Publicznej publikowane były jedynie...

10.09.2010

Grupa zakupowa sposobem na oszczędności

Samorząd terytorialny

Miasto Poznań utworzyło wraz z podległymi mu jednostkami grupę zakupową, ktrej głwnym celem będzie dokonywanie zakupw energii elektrycznej na potrzeby jej członkw. Rozwiązanie to ułatwi...

10.09.2010

Łatwiej w zakresie poprawiania infrastruktury rolnej

Samorząd terytorialny

Wprowadzenie bardziej elastycznych rozwiązań w zakresie kwalifikowalności kosztw oraz wykonanie przepisw wsplnotowych, zwłaszcza dotyczących obowiązku prowadzenia przez beneficjentw oddzielnego...

09.09.2010

Prezes UKE radzi gminom, jak planować

Samorząd terytorialny

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przygotował dla gmin wskazwki dotyczące sporządzania miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego.

09.09.2010

Postępowanie podatkowe ma być bardzej transparentne

Projekt nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej, przygotowany przez nadzwyczajną komisję sejmową Przyjazne Państwo zakłada zwiększenie transparentności procesu...

09.09.2010