Sytuacja na rynku pracy w styczniu br.

Stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca grudnia) wyniosła według szacunkw w styczniu 2010 roku 12,8 proc. i w porwnaniu do grudnia 2009 roku wzrosła o 0,9 punktu...

08.02.2010

Andrzej Seremet: moja wizja prokuratury

Prawnicy

Opieszałość postępowań karnych jest dziś najpoważniejszym problemem polskiego wymiaru sprawiedliwości, słusznie wywołującym społeczne oburzenie. Potrzebne są zmiany legislacyjne prowadzące do...

08.02.2010

Nowe przepisy w postępowaniu administracyjnym

W nowych przepisach dotyczących procedury administracyjnej oraz ustrojów sądów administracyjnych wprowadzono instytucję skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

08.02.2010

UOKIK przestrzega przed oszustwami w internecie

Często korzystając z portali nie zapoznajemy się z regulaminem, nie przestrzegamy również podstawowych zasad bezpieczeństwa w upublicznianiu swoich danych osobowych. Ściąganiem plików zajmuje się 20...

08.02.2010

Radcowie będą pomagali ofiarom przestępstw

Na mocy podpisanego dzisiaj porozumienia pomiędzy Krajową Radą Radców Prawnych a Ministerstwem Sprawiedliwości, radcowie prawni będą m.in. udzielali bezpłatnej informacji prawnej osobom pokrzywdzonym...

08.02.2010

Zmiany w funduszu postpenitencjarnym

Stworzenie nowej instytucji - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem ma być Minister Sprawiedliwości, przewiduje uchwalona przez Sejm 8 stycznia 2010 r. i...

08.02.2010

NBP stworzył portal sprawozdawczy

Narodowy Bank Polski uruchomił od 1 lutego br. portal sprawozdawczy dla wszystkich podmiotów zobowiązanych na podstawie przepisów prawnych dotyczących bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji...

08.02.2010

Maciej Strączyński nowym prezesem Iustitii

Nowym prezesem Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia został, sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie Maciej Strączyński. Nowe kierownictwo stowarzyszenia zostało zdominowane przez sędziów związanych z...

08.02.2010

Andrzej Seremet: moja wizja prokuratury

Opieszałość postępowań karnych jest dziś najpoważniejszym problemem polskiego wymiaru sprawiedliwości, słusznie wywołującym społeczne oburzenie. Potrzebne są zmiany legislacyjne prowadzące do...

08.02.2010

Wojewoda dzwoni z pretensjami do prokuratury

Wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk zadzwonił do prokuratury w Bytomiu z pytaniem, dlaczego zezwoliła aresztowanemu prezydentowi Świętochłowic na wysłanie pisma, w którym przekazał kompetencje swojej...

07.02.2010