RPO broni redaktora serwisu internetowego

Rzecznik praw obywatelskich wystąpił do Sądu Najwyższego z wnioskiem o kasację wyroku Sądu Okręgowego w Słupsku, który umorzył postępowanie w sprawie Leszka Szymczaka, oskarżonego o bezpawne...

23.07.2010

Co przyniesie Rekomendacja "T"?

Budownictwo

Z początkiem sierpnia wchodzi w życie tzw. Rekomendacja T, ktra może obniżyć zdolność kredytową osb zdecydowanych na sfinansowanie zakupu za pomocą kredytu hipotecznego. Kredytobiorcom zostały już...

22.07.2010

Więcej poszkodowanych gmin

Samorząd terytorialny

Znowelizowano przepisy regulujące odbudowę, remont lub rozbirkę obiektw budowlanych w gminachdotkniętych przez klęski żywiołowe.

22.07.2010

Irena Lipowicz jest już rzecznikiem

Prawnicy

Prof. Irena Lipowicz złożyła w środę 21 lipca br. ślubowanie przed Sejmem i objęła tym samym oficjalnie urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Lipowicz została wybrana w czerwcu przez Sejm, za zgodą...

22.07.2010

Fakultatywne unieważnienie postępowania

Prawo zamówień publicznych uprawnia zamawiającego do podjęcia suwerennej decyzji w przedmiocie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Może on (ale nie musi) unieważnić...

22.07.2010

Remonty i przeglądy budynków szkolnych cz. I

W komentarzu zostały przedstawione obowiązki dyrektora szkoły związane z dokonywaniem okresowych przeglądów stanu technicznego i sanitarnego obiektów szkolnych, w tym sprawdzenia stanu terenu wokół...

22.07.2010

Bankowcy chcą inwestować w budownictwo

Budownictwo

Związek Bankw Polskich opowiada się za stworzeniem kompleksowego programu rozwoju budownictwa. Bankowcy zwracają uwagę, że deficyt mieszkaniowy jest jedną z podstawowych barier cywilizacyjnych...

22.07.2010