SN o niedozwolonych postanowieniach umownych

Postanowienie wzorca umowy, sprzeczne z bezwzględnie obowiązującym przepisem ustawy, nie może być uznane za niedozwolone postanowienie umowne (art. 3851 § 1 k.c.). Takie stanowisko zajął Sąd...

12.02.2011

Pierwszy zbiorowy przetarg dla administracji

Rządowe Centrum Usług Wspólnych przygotowało wspólne postępowanie na dostawę papieru A4 i A3 do drukarek i kserokopiarek dla 44 jednostek administracji publicznej. Szacowane oszczędności mogą wynieść...

12.02.2011

SN: "Wprost" dopisywał fakty do przypuszczeń

Sąd Najwyższy stwierdził, że autor oszczerczego tekstu o roli Waldemara Chrostowskiego w zabójstwie księdza Popiełuszki bronił uzasadnionego interesu społecznego. Sędzia SN zaznaczała, że zdarzenie...

12.02.2011

MS chce obniżyć stawki za reprezentowanie więźniów

Prawnicy

Ministerstwo Sprawiedliwości podejmuje prace dotyczące redukowania kosztów związanych z wygórowanymi roszczeniami więźniów, a co się z tym wiąże, dużymi kosztami ich obrony z urzędu ponoszonymi przez...

12.02.2011

Niepotrzebne zmiany w e-fakturach

Pierwotnym zamierzeniem projektu ustawy o zmianie ustawy o podpisie elektronicznym, ustawy o podatku od towarw i usług, ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych...

12.02.2011