Precyzyjniej o sporcie w samorządzie

Samorząd terytorialny

W dniu 25 czerwca 2010 r. Sejm uchwalił ustawę o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, dalej jako ustawa). Nowe przepisy wprowadzają kilka istotnych zmian mających znaczenie dla jednostek samorządu...

12.10.2010

Skuteczne budowanie marki pracodawcy

HR

Firmy, ktre koncentrują się na komunikacyjno-promocyjnych aspektach budowania marki pracodawcy, mogą przeżyć spore rozczarowanie: ich wysiłki, wydane pieniądze i spędzony czas nie przyniosą...

12.10.2010

Pisma w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Komentarz omawia wymogi formalne, jakim winny odpowiadać pisma strony lub uczestnika postępowania sądowoadministracyjnego oraz czynności sądu związane z badaniem zachowania tych warunkw.

12.10.2010

Co to jest legal English

Rynek

Obok wymagań związanych z wiedzą i umiejętnościami praktycznymi większość pracodawców w Polsce standardowo wymaga od polskich prawników umiejętności posługiwania się prawniczym angielskim (Legal...

12.10.2010

Mało pieniędzy na strasburskie odszkodowania

W 2010 roku Polska zapłaci 6 mln zł za rozpatrzone przez Trybunał w Strasburgu sprawy. W budżecie przewidziano na to nieco ponad 2 mln zł. Liczba spraw i sumy odszkodowań są coraz wyższe....

12.10.2010

Co to jest legal English

Rynek

Obok wymagań związanych z wiedzą i umiejętnościami praktycznymi większość pracodawców w Polsce standardowo wymaga od polskich prawników umiejętności posługiwania się prawniczym angielskim (Legal...

12.10.2010

Zmiany w zakresie ochrony przyrody (cz. 1)

Samorząd terytorialny

Z dniem 20 lipca weszła w życie ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach...

12.10.2010

Państwo skomasuje swoje zakupy

Wspólne zakupy produktów i usług dla administracji centralnej mają zmniejszyć wydatki ministerstw nawet o połowę....

12.10.2010

Sąd blokuje inwestycję Ikei przez decyzję środowiskową

Środowisko

Wojewdzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uznał, że białostocka firma TCL Polska jest stroną w postępowaniu wydawania decyzji środowiskowej dla fabryki Ikea w gminie Orla. Problem w tym, że decyzja...

12.10.2010

Adwokatura ma nowoczesny rejestr adwokatów

Prawnicy

Samorząd adwokacki uruchomił nowy Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów. W łatwy i szybki sposób można w nim znaleźć informacje i kontakty do adwokatów pracujących w danej miejscowości, ale także...

12.10.2010