Doradcy wystawiają słone rachunki

Rynek

Agencja Reuters podliczyła, że przez ostatnie dwa lata prawnicy, doradcy i bankierzy zajmujący się wszelkimi sprawami związanymi z pamiętnym upadkiem banku Lehman Brothers i jego konsekwencjami dla...

19.10.2010

RPO jest niezależny od Marszałka Sejmu

Upoważnienie Marszałka Sejmu do nadania statutu Biuru Rzecznika Praw Obywatelskich, jest niezgodne z konstytucją.- stwierdził dzisiaj Trybunał Konstytucyjny.

19.10.2010

Zatrzymują prawo jazdy bez odwołania

Gdy decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy podejmuje starosta, można odwołać się do sądu. Gdy taką samą decyzję podejmuje prokurator lub sąd, nie można odwołać się. Rzecznik praw obywatelkskich uważa taką...

19.10.2010

KRS z gazet wie o ważnych projektach

"Krajowa Rada Sądownictwa pragnie wyrazić swoją dezaprobatę dla faktu, że o planowanych zmianach ważnych przepisów dowiaduje się za pośrednictwem mediów oraz z korespondencji wpływającej do Rady, a...

19.10.2010

Dewey & LeBoeuf wzmacnia zespół nieruchomości

Do warszawskiego biura międzynarodowej kancelarii prawnej Dewey & LeBoeuf dołączył zespół czterech ekspertów z dziedziny prawa nieruchomości pod kierownictwem partnera Marka Grodka, który uprzednio...

19.10.2010

"Kancelaria" dostępna jako e-gazeta

Wolters Kluwer Polska wprowadza na rynek swoją pierwszą e-gazetę. Miesięcznik radców prawnych "Kancelaria" jest już dostępny w nowej e-formule. Czytelnicy rejestrując się do e-kancelarii mogą nadal...

19.10.2010

60 lat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

W poniedziałek 19 pażdziernika 2010 r. Rada Europy zorganizowała uroczystości z okazji 60-lecia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, otwartej do podpisu przez państwa członkowskie 4 listopada 1950...

19.10.2010

Zatrzymanie wadium należy uzasadnić

Decyzja o zatrzymaniu wadium winna być podjęta przez zamawiającego po wnikliwej analizie czy zaistniała obiektywnie uzasadniona podstawa do wezwania wykonawcy w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo...

19.10.2010