Konsultacje dietetyka są zwolnione z VAT

Świadczone przez dietetyka konsultacje dietetyczne, w zakresie w jakim dotyczą profilaktyki, zachowania, ratowania, przywracania i poprawy zdrowia, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i...

13.07.2011

TK: Opłaty za kopaliny - zgodne z konstytucją

Zasady ustalania opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny są zgodne z konstytucją orzekł Trybunał Konstytucyjny w środę. - Nie ma podstaw do twierdzenia, że dokonanie wykładni pojęcia wydobyta...

13.07.2011

TK odpowie na pytanie o opłaty górnicze

W środę 13 lipca Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie spór kilku gmin ze spółkami górniczymi w sprawie zasad ustalania opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny. Z wnioskiem w tej sprawie...

13.07.2011

NSA: Sobota równorzędna z dniem wolnym od pracy

Sobota jest dniem rwnorzędnym z dniem ustawowo wolnym od pracy w rozumieniu art. 57 4 k.p.a. Takie stanowisko wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 15 czerwca 2011 r., I OPS 1/11, LEX...

13.07.2011

Złoty pod presją

W najbliższych dniach złoty może się osłabiać, co będzie związane z utrzymującą się zwiększoną awersją do ryzyka - oceniają dilerzy. Natomiast na rynku długu nastąpił spadek rentowności.

13.07.2011

ETS: e-sklepy muszą mocniej walczyć piractwem

Zgodnie z wtorkowym orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości internetowe serwisy aukcyjne, takie jak eBay, muszą z pełną stanowczością reagować na aukcje rzeczy naruszających prawa ich...

13.07.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski