Zleceniodawca z ochroną jak pracownik

Ubezpieczenia społeczne

Od 1 stycznia 2011 r. pracodawcy nie mogą już dowolnie ustalać warunkw wykonywania pracy w umowach cywilnoprawnych zatrudnionych u siebie zleceniobiorcw. A to z powodu wejścia w życie ustawy z 3...

15.04.2011

Także Iustitia domaga się waloryzacji płac

Po Krajowej Radzie Sądownictwa także Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia protestuje przeciwko wstrzymaniu waloryzacji płac sędziowskich i straszy akcjami protestacyjnymi....

15.04.2011

Na nowe dowody trzeba będzie jeszcze poczekać

Samorząd terytorialny

Przede wszystkim względy organizacyjne i techniczne zadecydowały, że nowa ustawa o dowodach osobistych wejdzie najwcześniej z dniem 1 stycznia 2013 r., a nie jak dotychczas planowano z dniem 1 lipca...

14.04.2011

Nadzór nad strażami gminnymi będzie bardziej elastyczny

Samorząd terytorialny

Zmiany w procedurze kontroli straży gminnych (miejskich) przez Policję i zwiększenie w tym zakresie wpływu wojewody wprowadza nowe rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

14.04.2011