Wolne dla aplikanta na naukę

Rynek

Jeśli szef wysłał pracownika na studia, może on liczyć na czas wolny, ale nie zawsze na dofinansowanie. Nowe przepisy o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników mają zastosowanie także do...

25.10.2010

Ustawowa walka z dymkiem

Samorząd terytorialny

Nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobw tytoniowych wprowadza istotne zmiany wpływające na akty prawne stanowione przez rady gmin.

25.10.2010

Środowiskowe aspekty budowy i eksploatacji stacji paliw

Środowisko

Przedmiotem niniejszej analizy są środowiskowe uwarunkowania uruchamiania oraz prowadzenia stacji paliw. W analizie wskazano, jakie podstawowe wymogi powinni spełniać przedsiębiorcy prowadzący...

25.10.2010

Operator poda cenę SMS-a

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji uchwaliła specjalny kodeks jakości świadczonych usług dodanych. Ma chronić m.in. przez tzw. SMS-ami premium.

25.10.2010

Wolne dla aplikanta na naukę

Rynek

Jeśli szef wysłał pracownika na studia, może on liczyć na czas wolny, ale nie zawsze na dofinansowanie. Nowe przepisy o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników mają zastosowanie także do...

25.10.2010

Wolne stanowiska komorników sądowych

W ciągu miesiąca od dnia 22 października 2010 r. do właściwych miejscowo Prezesów Sądów Apelacyjnych można składać wnioski o powołanie na stanowiska komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym...

25.10.2010

NIK: spółki komunalne łamią reguły konkurencji

Gminy prowadzą działalność gospodarczą poza sferą użyteczności publicznej i łamią w ten sposób zasady uczciwej konkurencji oraz prawo zamówień publicznych - wynika z kontroli Najwyższej Izby...

25.10.2010

Asystenci apelują do ministra

O tym, czy dana osoba nadaje się do zawodu sędziego powinny decydować umiejętności, a nie model odbytej aplikacji twierdzą asystenci sędziów i piszą w tej sprawie list otwarty do ministra. I...

25.10.2010

Zarzuty dla warszawskiego prokuratora

Łódzka prokuratura apelacyjna przedstawiła korupcyjne zarzuty warszawskiemu prokuratorowi Krzysztofowi W. Jest on podejrzany m.in. o przyjęcie łapówek o wartości 96 tys. zł m.in. za pomoc w...

25.10.2010

Prezes UKE nie ma obowiązku opiniować planów

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nie będzie opiniował wszystkich miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a przy wprowadzaniu do nich zmian można się wspomóc specjalistyczną...

25.10.2010

MS: przesłuchania dzieci w przyjaznych warunkach

Jednym z priorytetów Ministerstwa Sprawiedliwości jest zapewnienie ochrony w postępowaniu karnym dzieciom - ofiarom i świadkom przestępstw, m.in. poprzez propagowanie i wprowadzanie w życie zasad...

25.10.2010