Ustawowa walka z dymkiem

Samorząd terytorialny

Nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobw tytoniowych wprowadza istotne zmiany wpływające na akty prawne stanowione przez rady gmin.

25.10.2010

Zarzuty dla warszawskiego prokuratora

Łódzka prokuratura apelacyjna przedstawiła korupcyjne zarzuty warszawskiemu prokuratorowi Krzysztofowi W. Jest on podejrzany m.in. o przyjęcie łapówek o wartości 96 tys. zł m.in. za pomoc w...

25.10.2010

Wolne dla aplikanta na naukę

Rynek

Jeśli szef wysłał pracownika na studia, może on liczyć na czas wolny, ale nie zawsze na dofinansowanie. Nowe przepisy o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników mają zastosowanie także do...

25.10.2010

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Budownictwo

Obecnie pozwolenie na budowę lub rozbirkę obiektu budowlanego może być wydane m.in. po uprzednim przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania...

25.10.2010

Ustawa o ocenie zgodności

BHP

Zgodnie z art. 217 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z pźn. zm.) niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i inne...

25.10.2010

Wolne dla aplikanta na naukę

Rynek

Jeśli szef wysłał pracownika na studia, może on liczyć na czas wolny, ale nie zawsze na dofinansowanie. Nowe przepisy o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników mają zastosowanie także do...

25.10.2010

Premier: protest prokuratorów "ekstrawagancki"

Premier Donald Tusk uważa, że związkowcy z prokuratury mają prawo do własnej oceny sytuacji finansowej wymiaru sprawiedliwości, ale formę zaplanowanego przez nich na połowę listopada protestu ocenia...

25.10.2010

Środowiskowe aspekty budowy i eksploatacji stacji paliw

Środowisko

Przedmiotem niniejszej analizy są środowiskowe uwarunkowania uruchamiania oraz prowadzenia stacji paliw. W analizie wskazano, jakie podstawowe wymogi powinni spełniać przedsiębiorcy prowadzący...

25.10.2010

Asystenci apelują do ministra

O tym, czy dana osoba nadaje się do zawodu sędziego powinny decydować umiejętności, a nie model odbytej aplikacji twierdzą asystenci sędziów i piszą w tej sprawie list otwarty do ministra. I...

25.10.2010

Operator poda cenę SMS-a

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji uchwaliła specjalny kodeks jakości świadczonych usług dodanych. Ma chronić m.in. przez tzw. SMS-ami premium.

25.10.2010