ZUS sprawdza abonamenty medyczne

ZUS kontroluje firmy, czy płacą składki od abonamentów medycznych. Pracodawcy powinni zgłaszać zaległości, aby nie zapłacić wyższych karnych odsetek. ZUS nie będzie traktować łagodnie firm...

04.11.2010

Trybunał przyśpieszył przed zmianą sędziów

Grudniowa wymiana czterech z 15 sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie powinna opóźnić rozpatrywania spraw. W tej chwili wokanda Trybunału Konstytucyjnego jest wyjątkowa zapełniona. W ciągu...

04.11.2010

Składki zdrowotne płacone przez rolników do zmiany

Ubezpieczenia społeczne

Jeszcze przez 15 miesięcy rolnicy, ktrzy prowadzą gospodarstwa większe niż 1 ha będą płacili symboliczne składki na ubezpieczenie zdrowotne. Tyle Trybunał Konstytucyjny dał rządowi czasu na usunięcie...

03.11.2010

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy

BHP

Droga do pracy lub z pracy oznacza więc pokonywanie przez pracownikaokreślonej drogi, a jej celem jest dotarcie do miejsca pracy lub powrót z tego miejsca.

03.11.2010

Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych

Samorząd terytorialny

Dostosowanie zakresu informacji gromadzonych w ewidencji do zadań organw wiodących, procesw tworzenia zbiorw metadanych ma na celu rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorw i usług danych...

03.11.2010

Niezapłacone podatki i co dalej?

Zaległość podatkowa, stwierdzona w wyniku postępowania podatkowego lub kontroli skarbowej, rodzi konieczność wpłacenia na konto organu podatkowego zarwno zaległego podatku jak i odsetek od zaległości...

03.11.2010

Od jutra zjazd radców prawnych

Prawnicy

W czwartek 4 listopada 2010 roku rozpocznie się w Warszawie IX Krajowy Zjazd Radców Prawnych. Weźmie w nim udział 286 delegatów, którzy debatować będą m.in. o wzmacnianiu pozycji i doskonaleniu...

03.11.2010

Stawki podatków i opłat lokalnych na 2011 r. (cz. 3)

Samorząd terytorialny

Opłaty lokalne, obok podatkw, stanowią głwne źrdło dochodw jednostek samorządu terytorialnego. Poniższe omwienie prezentuje maksymalne stawki opłat obowiązujące w 2011 r. oraz najważniejsze...

03.11.2010