Budowle na obszarach zagrożonych powodzią

Budownictwo

Prawo polskie zawiera szczegłowe uregulowania odnoszące się ograniczenia możliwości prowadzenia procesy inwestycyjnego na terenach zagrożonych wystąpieniem powodzi. Brak w nim natomiast jakichkolwiek...

18.05.2011

Ocena podatności na stres

BHP

Charakterystyki temperamentalne odpowiadają za odporność człowieka na stres. Jedną z najpopularniejszych teorii dotyczących temperamentu jest Regulacyjna Teoria Temperamentu Jana Strelaua, a jedno z...

18.05.2011

Państwowa Inspekcja Pracy upomni i nakaże

HR

Sejm uchwalił obszerną nowelizację ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Zmiany wprowadzają ulgowe traktowanie przedsiębiorcw rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, ale jednocześnie...

18.05.2011