PTC zaskarży decyzję UKE do sądu

PTC, dla której Urząd Komunikacji Elektronicznej ustanowił niższe stawki MTR niż dla innych operatorów, zaskarży tę decyzję do SOKiK-u, ale wciąż jest gotowa na kompromis z operatorami z KIGEiT oraz...

10.06.2011

Przejściowe opóźnienia ePUAP

Samorząd terytorialny

Początek działania ePUAP wywołał tak duże zainteresowanie systemem, że mogą nastąpić przerwy w jego działalności.

09.06.2011

Zanim powstanie projekt planu miejscowego

Samorząd terytorialny

Wiążąca organ wykonawczy gminy procedura sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozpoczyna się od ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia planu oraz zbierania wniosków...

09.06.2011

Nowe obowiązki starostów dotyczące scalania gruntów

Samorząd terytorialny

Posłowie PSL przygotowali projekt ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów (druk nr 4284), którego celem jest m. in. bardziej dokładne uregulowanie kwestii zagospodarowania...

09.06.2011