BeSTi@ ze wsparciem

Samorząd terytorialny

Użytkownicy systemw BeSTi@ i SJO BeSTi@ mogą od wczoraj liczyć na wsparcie techniczne i merytoryczne. O zawarciu stosownej umowy Ministerstwo Finansw poinformowało na swoich stronach internetowych.

15.02.2011

Po chorobowym może być krótszy urlop

Pracownicy na zwolnieniach lekarskich i młode matki mogą stracić po powrocie do pracy część wolnego. Tak przewidują rozesłane do związków zawodowych i pracodawców w całej Unii Europejskiej założenia...

15.02.2011

Zakaz noszenia broni w czasie prezydencji?

MSWIA chce zakazać noszenia broni w czasie prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. Władze Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego alarmują, że proponowane rozwiązania uniemożliwią organizację...

15.02.2011

SN: ostrożnie z dobrą wiarą!

Dobrą wiarę wyłącza ujawnienie takich okoliczności, które u przeciętnego człowieka powinny wzbudzić poważne wątpliwości, że nie przysługuje mu prawo do korzystania z rzeczy w dotychczasowym zakresie....

15.02.2011

Kasację wnosi prezydent miasta a nie rada

Skarga na rozstrzygnięcie nadzorcze służy gminie a gminę (także przed sądem) reprezentuje wójt (burmistrz, prezydent). Tym samym skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego a następnie skargę...

15.02.2011

Łatwiej uzyskać spadek z zagranicy

Polskie stwierdzenie nabycia spadku wywoła skutki we wszystkich krajach UE. O spadku zadecyduje sąd państwa, w którym ostatnio mieszkał spadkodawca. Będzie można wybrać prawo ojczyste jako właściwe...

15.02.2011

PE przeciwko harmonizacji wieku emerytalnego w UE

Parlament Europejski jest za podnoszeniem wieku emerytalnego, ale przeciw jego harmonizacji w UE, gdyż tzw. oczekiwana długość życia jest różna w krajach UE. Popiera dwufilarowe systemy emerytalne i...

15.02.2011

PROSTO Z SAMORZĄDU

Samorząd terytorialny

W dobie informatyzacji coraz większe znaczenie przypisuje się promocji w wirtualnym świecie, ktrej doskonałym nośnikiem jest właśnie Serwis Samorządowy. Naszym celem jest nawiązanie wspłpracy z...

14.02.2011

RIO będą lepiej nadzorowane

Samorząd terytorialny

Rząd planuje usprawnić organizacyjnie nadzr nad regionalnymi izbami obrachunkowymi, poprzez przypisanie tej kompetencji organowi merytorycznie właściwemu w sprawach będących przedmiotem działalności...

14.02.2011

Budownictwo indywidualne trzyma się nieźle

Budownictwo

Trudne warunki pogodowe w roku 2010 nie sprzyjały inwestorom indywidualnym i w tym segmencie odnotowano mniejszą liczbę rozpoczynanych budw komentuje Cezary Szeszuła, prezes zarządu Xella Polska,...

14.02.2011

Termin kwalifikacji wojskowej – ministerstwo planuje

Samorząd terytorialny

MSWiA planuje ogłosić termin kwalifikacji wojskowej 21 marca 2011 r. Sam proces kwalifikacji miałby trwać od 4 kwietnia do 30 czewrca 2011 r. Projekt rozporządzenia w tej sprawie dostępny jest już w...

14.02.2011