Wojewoda ustali wysokość odszkodowania

Odszkodowania za grunty wywłaszczane pod budowle przeciwpowodziowe będą wypłacane już po rozpoczęciu inwestycji. Jeżeli właściciel bez problemu wyda nieruchomość, odszkodowanie będzie wyższe o 5...

30.08.2010

Nowi sędziowie w Sądzie Najwyższym

Prezydent RP powołał na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego trzy nowe osoby. Są to: Marta Romańska, Barbara Skoczkowska i Zbigniew Puszkarski. Uzupełnią oni skład Izby Karnej i Cywilnej.

30.08.2010

Komornik odmówi wszczęcia egzekucji

Wybrany komornik będzie mógł odmówić wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, podjęcia innych czynności w zakresie ustawowych zadań, jeżeli byłyby prowadzone poza...

30.08.2010

Rząd zajmie się przepisami o równym traktowaniu

Przygotowany przez Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania projekt ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, ma być jednym z tematów jutrzejszego...

30.08.2010

KIG: skończyć z monopolem na rynku pocztowym

Polski rynek usług pocztowych wymaga pełnego otwarcia dla prywatnych firm, monopol Poczty Polskiej może przynieść gospodarce i samej Poczcie więcej szkód niż przystąpienie do konkurencyjnej walki o...

30.08.2010

Szersze kompetencje dla Rzecznika Praw Dziecka

Przyznanie Rzecznikowi Praw Dziecka uprawnień do m.in. występowania do Sądu Najwyższego z wnioskami w sprawie rozstrzygnięcia rozbieżności wykładni prawa w zakresie przepisów prawnych dotyczących...

29.08.2010

Usuwanie pojazdów zadaniem własnym powiatów

Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych, należeć będzie do zadań własnych powiatu. Starosta będzie realizować te zadania przy pomocy powiatowych jednostek...

29.08.2010

Prezydent podpisał ustawę o nowych dowodach osobistych

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o dowodach osobistych, która zakłada, że od połowy 2011 roku będziemy mogli posługiwać się elektronicznym dokumentem tożsamości, a prawo do niego będzie...

28.08.2010

Skrytka pocztowa pomoże doręczyć pismo sądowe

Niebawem pojawi się nowy sposób doręczania korespondencji sądowej: za pośrednictwem skrytki pocztowej. Przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany trybu i sposobu doręczania pism sądowych...

28.08.2010

Trwa spór rządu z samorządem o śmieci

Ministerstwo środowiska zrezygnowało z ustawowego zapisu o przekazaniu gminom odpadów i zdecydowało się pozostawić samorządom wolną rękę w sprawie wyboru systemu gospodarki śmieciowej na swoim...

27.08.2010

Rząd uporządkuje planowanie przestrzenne

Dostosowanie systemu gospodarki przestrzennej, lokalizacji inwestycji i procedur formalnych procesu inwestycyjnego do potrzeb i wymogów rozwijającej się gospodarki, społeczeństwa i struktur...

26.08.2010

Resort gospodarki chce zmian w ustawach energetycznych

Wprowadzenie zmian w Prawie energetycznym, weryfikacja przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie służebności przesyłu oraz nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych to wnioski jakie...

26.08.2010