Dotacja przysługuje na faktyczną liczbę uczniów

Samorząd terytorialny

Dotacja przysługuje w przeliczeniu na faktyczną liczbę uczniów, jaka uczęszcza do danej szkoły według stanu w roku szkolnym, w którym dotacja jest udzielana. Ponieważ liczba ta może ulegać zmianom,...

16.01.2014