Pytanie
W międzyzakładowej organizacji związkowej, która obejmuje swym zasięgiem 12 firm odbyły się wybory do międzyzakładowej organizacji związkowej. Do władz związku z prawem do oddelegowania zostało wybranych dwóch pracowników jeden z firmy A, a drugi z firmy B. Związek ten posiada prawo do oddelegowania do pracy związkowej dwóch związkowców z prawem do wynagrodzenia ponieważ związek liczy 800 osób. Firma A i B wystawia noty księgowe na pozostałe firmy objęte międzyzakładową organizacją związkową. Mimo to Firma C nie chce płacić za jednego oddelegowanego pracownika z firmy B.
Jakie skuteczne środki prawne spółka powinna podjąć przeciw firmie?
Czy może nie płacić wynagrodzenia oddelegowanemu związkowcowi w takiej sytuacji?