Katarzyna Niemiec

Artykuły autora

Działka z budynkiem mieszkalnym, czy zawsze jest też siedliskiem

Budownictwo

Prawo nie definiuje pojęcia siedliska. Wyjaśnia je jednak orzecznictwo sądowe. Wynika z niego, że działka siedliskowa jest działką rolną przeznaczoną pod zabudowę domem mieszkalnym oraz zabudowaniami gospodarskimi, na której koncentrują się czynności życiowe rolnika i jego rodziny, a także zaspokajane są elementarne potrzeby życiowe.

19.01.2024

Brak celu wpływa na ważność umowy ustanawiającej użytkowanie wieczyste

Nieruchomości

Brak ustanowienia w umowie celu, na który nieruchomość gruntowa zostaje oddana w użytkowanie wieczyste, nie wpływa na jej ważność. Tymczasem to od celu zależy okres użytkowania wieczystego oraz sposób korzystania z nieruchomości, dlatego jego dokładne określenie powinno zostać zawarte w umowie.

02.01.2024

Spółdzielnia musi wymienić w mieszkaniu własnościowym przeciekający kaloryfer

Nieruchomości

Obowiązek wymiany przeciekającego kaloryfera w mieszkaniu własnościowym ciąży na spółdzielni mieszkaniowej, ponieważ w myśl art. 1 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zarządza nieruchomościami, które do niej należą. Koszty wymiany kaloryfera pokrywa się z opłat wpłacanych przez członków spółdzielni.

08.11.2023

Mieszkanie dziecka remontują oraz opłacają rodzice

Nieruchomości

Zarząd majątkiem dziecka sprawują rodzice, co oznacza wykonywanie wszelkich czynności służących utrzymaniu nieruchomości niepełnoletniego dziecka w należytym stanie. W praktyce więc, to rodzice mają obowiązek dbać o własność dziecka, czyli przeprowadzać niezbędne remonty oraz naprawy, a także płacić czynsz i inne opłaty.

04.11.2023
  1  2  3