Katarzyna Niemiec

Artykuły autora

Lokal samodzielny, czyli jaki?

Nieruchomości

Lokal musi być samodzielny, jeżeli ma być ustanowione do niego odrębne prawo własności. "Samodzielność" oznacza, że właściciel i inne osoby przede wszystkim mają swobodny dostęp do mieszkania np. z klatki schodowej lub korytarza a także korzystają z niego zgodnie z jego funkcją.

13.04.2024

Typ decyzji lokalizacyjnej zależy od rodzaju inwestycji

Budownictwo

Budowa na działce nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wymaga uzyskana jeden z dwóch decyzji lokalizacyjnych: warunków zabudowy albo lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na podstawie tej ostatniej można lokalizować wyłącznie inwestycje celu publicznego. Związany charakter tej decyzji oznacza, że jeżeli planowane zamierzenie spełnia ustawowe przesłanki, gmina nie może odmówić jej wydania.

25.03.2024

Firmy mają jeszcze pół roku na wykup działki z użytkowania wieczystego

Nieruchomości

Do 31 sierpnia 2024 r. przedsiębiorcy mogą występować o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego do działek komercyjnych we we własność. Ich wniosek wiąże urzędnika pod warunkiem, że spełniają wszystkie przesłanki przewidziane w przepisach. Nieruchomość musi więc być m.in. zabudowana i oddana w użytkowanie wieczyste przed 31 grudnia 1997 r.

15.03.2024

Garaż bez pozwolenia czy na zgłoszenie, od czego to zależy?

Budowa garażu bardzo często nie wymaga żadnych formalności. Nie zawsze jednak tak jest. Bywa, że niezbędne jest zgłoszenie, a nawet pozwolenie na budowę. Wpływ na to ma konstrukcja garażu, powierzchnia i rodzaj zabudowy czy łączna liczba obiektów na działce. Natomiast bez znaczenia jest, z jakiego materiału garaż będzie wybudowany.

15.03.2024

Budowa wiaty obok domu jednorodzinnego bez formalności, ale pod pewnymi warunkami

Budownictwo

Co do zasady, wybudowanie wiaty obok domu jednorodzinnego jest całkowicie odformalizowane – w większości przypadków do rozpoczęcia budowy nie będzie wymagane nawet zgłoszenie. Istotna jest jednak funkcja wiaty - czy będzie ona miejscem postojowym lub składowiskiem materiałów palnych. W takim wypadku na umiejscowienie wiaty będą miały wpływ przepisy szczególne.

24.02.2024
1  2  3