Katarzyna Niemiec

Artykuły autora

Typ decyzji lokalizacyjnej zależy od rodzaju inwestycji

Budownictwo

Budowa na działce nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wymaga uzyskana jeden z dwóch decyzji lokalizacyjnych: warunków zabudowy albo lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na podstawie tej ostatniej można lokalizować wyłącznie inwestycje celu publicznego. Związany charakter tej decyzji oznacza, że jeżeli planowane zamierzenie spełnia ustawowe przesłanki, gmina nie może odmówić jej wydania.

25.03.2024

Firmy mają jeszcze pół roku na wykup działki z użytkowania wieczystego

Nieruchomości

Do 31 sierpnia 2024 r. przedsiębiorcy mogą występować o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego do działek komercyjnych we we własność. Ich wniosek wiąże urzędnika pod warunkiem, że spełniają wszystkie przesłanki przewidziane w przepisach. Nieruchomość musi więc być m.in. zabudowana i oddana w użytkowanie wieczyste przed 31 grudnia 1997 r.

15.03.2024

Garaż bez pozwolenia czy na zgłoszenie, od czego to zależy?

Budowa garażu bardzo często nie wymaga żadnych formalności. Nie zawsze jednak tak jest. Bywa, że niezbędne jest zgłoszenie, a nawet pozwolenie na budowę. Wpływ na to ma konstrukcja garażu, powierzchnia i rodzaj zabudowy czy łączna liczba obiektów na działce. Natomiast bez znaczenia jest, z jakiego materiału garaż będzie wybudowany.

15.03.2024

Pozwolenie na budowę nie jest wieczne, wygasa po trzech latach

Budownictwo

Pozwolenie na budowę nie jest bezterminowe. Jeżeli w ciągu trzech lat budowa nie ruszy, oznacza to dla inwestora, że musi uzyskać kolejne pozwolenie na budowę, bo stare już wygasło. Podobnie będzie także wtedy, gdy budowa została przerwana na dłużej niż trzy lata. Liczenie tego terminu wbrew pozorom wcale nie jest takie proste.

22.02.2024

21 dni na wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

Budownictwo

Starosta, prezydent miasta może wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych. Takie zaświadczenie jest wydawane z urzędu, więc wniosek w tym zakresie nie jest wymagany.

31.01.2024
  1  2  3