Jakub Sitarski

Artykuły autora

NSA: Sama sprzedaż udziałów w spółce nie zwalnia członka zarządu od odpowiedzialności

Ordynacja Prawo gospodarcze

Naczelny Sąd Administracyjny przesądził, że w postępowaniu w sprawie odpowiedzialności członków zarządu spółki nie można podważać ustaleń dokonanych w prowadzonym wcześniej w stosunku do tej spółki postępowaniu podatkowym. Sąd zwrócił uwagę, że są to dwa inne postępowania, a odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe spółki powstaje na etapie realizacji zobowiązania podatkowego, nie zaś na etapie kształtowania stosunku zobowiązaniowego.

11.09.2023

Wątpliwy PIT od odsetek od odszkodowania otrzymanego na podstawie wyroku sądowego

PIT

Podatnik musi zapłacić PIT od zasądzonych na jego rzecz odsetek za opóźnienie w wypłacie odszkodowania i zadośćuczynienia. Naczelny Sąd Administracyjny wyraził taki pogląd w wyroku z 18 maja 2023 r. (sygn. II FSK 2860/20) dotyczącym zdarzeń sprzed 2021 r., czyli sprzed wprowadzenia zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 95b ustawy o PIT. Do wypłat uzyskanych po 1 stycznia 2021 r. stosuje się zwolnienie z podatku.

20.07.2023

Oszustwo podatkowe i nadużycie prawa podatkowego to nie to samo

VAT Doradca podatkowy

Oszustwo podatkowe i nadużycie prawa to dwie odrębne instytucje prawa. NSA wskazał, że w przeciwieństwie do oszustwa podatkowego, nadużycie prawa zakłada realne zaistnienie zdarzeń gospodarczych, ale ukształtowanych w taki sposób, aby umożliwić uzyskanie korzyści podatkowej, która nie byłaby należna w sytuacji ukształtowania tych zdarzeń w sposób właściwy.

14.07.2023

NSA: Fiskus nie może instrumentalnie wszczynać postępowania karnego skarbowego

Ordynacja VAT Doradca podatkowy

NSA zakwestionował działania fiskusa w zakresie zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zdaniem NSA organ dopuścił się nadużycia prawa, a wniesiona przez niego skarga kasacyjna była niezasadna. Zobowiązanie podatnika uległo przedawnieniu, a korzystny dla niego wyrok pierwszej instancji utrzymał się w mocy.

27.06.2023
  1  2