Maciej Górski

Artykuły autora

Renta planistyczna to martwa instytucja

Samorząd terytorialny Nieruchomości

Brak zmian w opłacie planistycznej to jeden z największych błędów tzw. reformy planowania przestrzennego. Aktualny sposób jej naliczania sprawia, że wiele gruntów pozostaje przez wiele lat niewykorzystanych zgodnie z potencjałem wynikającym z planu miejscowego - pisze Maciej Górski, adwokat, partner w GPLF Górski & Partners Law Firm.

16.11.2023

Reforma planowania, to także zmiany w warunkach zabudowy

Samorząd terytorialny Budownictwo

Reforma planowania weszła w życie. Oznacza to sporo zmian w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy. Już teraz wielu inwestorów podejmuje działania w celu ich uzyskania na dotychczasowych zasadach, co zasadniczo możliwe jest do dnia wejścia w życie planu ogólnego. Dlaczego warto się spieszyć - tłumaczy Maciej Górski, adwokat, partner w GPLF Górski & Partners Law Firm.

13.10.2023

Zintegrowany plan inwestycyjny może być korzystny zarówno dla inwestorów, jak i gmin

Samorząd terytorialny Budownictwo

Choć o reformie planowania ostatnio mówi się bardzo dużo, to często pomija się fakt, że większość jej przepisów zacznie obowiązywać już jesienią. Będą to także regulacje dotyczące zintegrowanych planów inwestycyjnych. Już niebawem inwestorzy będą uprawnieni do składania wniosków o uchwalenie ZPI, a gminy zobowiązane do określonego działania - pisze Maciej Górski, adwokat, partner w GPLF Górski & Partners Law Firm.

16.08.2023

Reforma planowania przestrzennego zaszkodzi inwestycjom

Administracja publiczna Budownictwo Ład Przestrzenny

Proponowana reforma planowania wpłynie negatywnie na nowe inwestycje. Zamiast odpowiednio stymulować strumień rozwoju miast, aby nowe projekty jak najlepiej służyły społeczeństwu i ładowi przestrzennemu, najprawdopodobniej doprowadzi do zahamowania rozwoju poprzez znaczne wydłużenie procesu inwestycyjnego oraz istotnego ograniczenia podaży gruntów.

24.04.2023

Górski: Reforma planistyczna idzie w złym kierunku

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Zamiast narzędzi reglamentacji gruntów inwestycyjnych należy raczej poszukiwać rozwiązań pozwalających na maksymalizację efektywnego wykorzystania istniejącej infrastruktury oraz minimalizację konieczności budowy nowej. Decyzje o warunkach zabudowy powinny być uzależnione od spełnienia standardów dostępności infrastruktury technicznej (i ew. społecznej), aniżeli od istnienia pewnej ilości budynków w jakiejś odległości od siebie.

02.11.2022
1  2