Joanna Wierzejska

Artykuły autora

Fundacja rodzinna – nowe rozwiązanie dla korzystnej sukcesji firm?

Spółki Prawo gospodarcze

Jest już projekt ustawy o fundacji rodzinnej, a wstępnie planowany termin jej wejścia w życie to 1 stycznia 2022 r. Zgodnie z deklaracjami rządu jest on próbą odpowiedzi na podnoszony wielokrotnie w środowisku firm rodzinnych postulat wprowadzenia do polskiego porządku prawnego instytucji ułatwiającej sukcesje w takich przedsiębiorstwach - piszą Joanna Wierzejska i Jakub Wieszczeczyński

23.04.2021