Wojciech Majkowski

Artykuły autora

Nowe prawo holdingowe wpływa na obowiązki podatkowe spółek

CIT VAT Spółki

Do sporządzenia sprawozdania o powiązaniach umownych spółki dominującej ze spółkami od niej zależnymi, uczestniczącymi w tej samej grupie spółek, za okres ostatniego roku obrotowego, którego elementem są też wydane spółce zależnej polecenia, należy sprawdzenie, czy umowy między tymi spółkami były zawierane na warunkach rynkowych.

11.01.2023

Podatek od przerzuconych dochodów wkrótce ulegnie zmianie

CIT Doradca podatkowy

Podatek od przerzuconych dochodów to nowa forma obciążenia podatkowego uregulowana w art. 24aa ustawy o CIT, która funkcjonuje od początku 2022 r. Od przyszłego roku przepisy te mają ulec dość istotnym modyfikacjom, których celem jest spowodowanie, że staną się one bardziej przejrzyste – piszą Przemysław Sołtysiak i Wojciech Majkowski z KPMG w Polsce.

03.11.2022

Odliczenie wydatków wyłączonych z kosztów znowu możliwe?

CIT Doradca podatkowy Polski Ład

Czy w 2022 roku, po wejściu w życie Polskiego Ładu, będzie można w całości odliczyć wydatki wyłączone z kosztów uzyskania przychodów w latach poprzednich na podstawie z art. 15e ustawy o CIT? Wydaje się, że tak. Pozwala na to konstrukcja przepisu przejściowego – piszą Wojciech Majkowski i Oskar Matuszczak z KPMG w Polsce.

17.11.2021

Kary administracyjne nie zawsze uzasadnione

Ordynacja Doradca podatkowy Finanse

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję o karze administracyjnej dla instytucji obowiązanej w zakresie niedopełnienia obowiązków z ustawy o AML. Orzeczenie WSA stanowi cenne źródło interpretacyjne przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – piszą Maciej Sawczuk i Wojciech Majkowski z KPMG w Polsce.

11.10.2021

Komisja Europejska przedstawiła projekt pakietu legislacyjnego w zakresie AML

CIT Compliance Prawo unijne

Komisja Europejska przedstawiła pakiet aktów prawnych z obszaru przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zmiany mają na celu wzmocnienie unijnych regulacji. Propozycja KE przewiduje również stworzenie nowego organu na szczeblu unijnym, którego zadaniem będzie walka z praniem pieniędzy – piszą eksperci KPMG w Polsce.

22.07.2021
1  2