Monika Stawarczyk

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka studiów magisterskich w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego oraz studiów podyplomowych prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. Zdobywczyni nagrody dla najlepszych absolwentów Akademii Leona Koźmińskiego - "Lauru Koźmińskiego" oraz nagrody w konkursie Urzędu Patentowego na najlepszą pracą naukową w kategorii praca magisterska. Od 2007 roku współpracowała z wieloma renomowanymi kancelariami prawnymi w Warszawie. Specjalizuje się w zakresie prawa własności intelektualnej. Jej główne zainteresowania obejmują również alternatywne rozwiązywanie sporów. Od lat członek ELSA - Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa.

Artykuły autora