Pół tysiąca odwołań od egzaminów trafiło do MS

Prawnicy

Do Komisji Egzaminacyjnej II stopnia działającej przy ministrze sprawiedliwości wpłynęły już 502 odwołania kandydatów do zawodu radcy prawnego i adwokata, którzy nie zdali tegorocznego egzaminu...

08.06.2016

Prawnicy-ławnicy osądzą sędziów

Prawnicy

Sprawy dyscyplinarne sędziów trafią do Sądu Najwyższego i będą w nich uczestniczyli ławnicy. W zamyśle ministra sprawiedliwości mają pilnować, by wyroki były surowsze. Ławnikami mieliby być...

03.06.2016

Wideotechnologia zmieni życie sędziów i stron

Prawnicy

Sędzia europejski za 20 lat straci prywatność, a nawet tradycyjny strój, lecz zachowa szacunek i będzie mówił po angielsku - takie perspektywy przedstawili uczestnicy Zgromadzenia Ogólnego...

02.06.2016

Radcowie wybierają już nowe władze

Prawnicy

Michał Rościszewski został nowym dziekanem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy. Bydgoskie wybory rozpoczęły akcję wyłaniania nowych władz w samorządzie radców prawnych.

01.06.2016

Maria Ślązak: radcom potrzebny jest samorząd

Prawnicy

Zadaniem samorządnych i niezależnych stowarzyszeń prawników jest wzmacnianie zawodowych standardów oraz zapewnienie fundamentalnych wartości zawodu, z których podstawowymi są jego niezależność i...

31.05.2016

Rzecznik KRS: sędziowie obawiają się weryfikacji

Prawnicy

Zmiana struktury sądownictwa - likwidacja sądów rejonowych i połączenie ich z okręgowymi, albo likwidacja sądów apelacyjnych, czyli stworzenie jednego sądu dwuinstancyjnego musi prowadzić do...

30.05.2016

Prezydent odmawia powołania niektórych sędziów

Prawnicy

Andrzej Duda nie powołał na stanowisko sędziego 13 kandydatów przedstawionych mu przez Krajową Radę Sądownictwa. Środowisko boi się, że stoją za tym względy polityczne.

24.05.2016

Pogłębia się luka kadrowa w prokuraturze

Prawnicy

W ciągu ostatnich pięciu lat z prokuratur odeszło ponad 700 prokuratorów. 400 nikt nie zastąpił. Fatalna sytuacja kadrowa w polskich prokuraturach to po części efekt czystek nowej władzy, ale głównie...

23.05.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski