Czytaj:  Minister zapowiada nowe przepisy o usuwaniu sędziów z zawodu>>

Oświadczenie stowarzyszenia ogłoszone zostało po konferencji prasowej w sobotę, podczas której minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedział przygotowanie nowych przespisów, które mają służyć szybszemu usuwaniu z zawodu sędziów skazanych za kradzież. - Stowarzyszenie Themis protestuje przeciwko wykorzystaniu przez ministra sprawiedliwości jednostkowego orzeczenia, do dyskredytowania Sądu Najwyższego i usprawiedliwiania niszczenia niezależności wymiaru sprawiedliwości   w   celach   politycznych - piszą autorzy oświadczenia.

- Stowarzyszenie  Sędziów Themis stoi niezmiennie na   stanowisku,  że sprawowanie urzędu sędziego wiąże się ze szczególną odpowiedzialnością. Tym samym istnieje kategoria   zachowań,   bez   względu   na   to   czy   są   one przestępstwami  czy wykroczeniami, których dopuszczenie się powoduje, że dalsze sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez takie   osoby   jest niedopuszczalne - czytamy w oświadczeniu.

Jednocześnie  jego autorzy stwierdzają, że każdorazowo   należy   brać   pod   uwagę   wszelkie  okoliczności sprawy, które muszą być wyjaśnione w rzetelnym procesie, należnym każdemu obywatelowi, a więc i sędziemu. - Bezpośredni wpływ ministra sprawiedliwości na  przebieg  ego  procesu  jest   zaprzeczeniem  gwarancji, które przysługują wszystkim obywatelom - stwierdza zarząd stwoarzysznia.

Zdaniem autorów oświadczenia właściwe   formowanie   odpowiedzialności  dyscyplinarnej  sędziów musi odbywać się   przez   jawność   tych   postępowań i poddanie ich ocenie   opiniispołecznej, której   treść nie jest obojętna dla   ostatecznych   rozstrzygnięć. - Sędziowie  muszą  bowiem sprawować swój   urząd w oparciu o zaufanie obywateli - stwierdza Stowarzyszenie Sędziów Themis.

Czytaj: 

Państwo prawa to niezależne sądy>>