Ziobro na konferencji prasowej w MS odniósł się w ten sposób do piątkowej decyzji Sądu Najwyższego, który złagodził karę wobec sędziego ws. kradzieży. Powiedział, że nie toleruje i nie akceptuje tego rozstrzygnięcia.

Czytaj: SN: obniżenie pensji, a nie wydalenie z zawodu dla sędziego za kradzież elementu wkrętarki>>

Jego zdaniem konieczne jest podniesienie standardów zawodowych sędziów w Polsce.  - Trzeba skończyć z myśleniem ludzi, którzy traktują się jak nadzwyczajną kastę, którzy stawiają się ponad prawem - powiedział minister. I zapowiedział, że Ministerstwo Sprawiedliwości w najbliższym czasie przedstawi projekt zmian w ustawie o sądach powszechnych, który spowoduje, że niejako automatycznie z mocy ustawy tego rodzaju sędzia będzie eliminowany z zawodu.

Czytaj:  "Iustitia": o winie sędziego nie mogą decydować politycy>>

Karę obniżenia wynagrodzenia o 20 proc. na okres dwóch lat wymierzył w piątek Sąd Najwyższy w sprawie dyscyplinarnej szczecińskiego sędziego obwinionego o to, że ukradł ze sklepu element wkrętarki. Tym samym SN zmienił wyrok sądu I instancji wydalający sędziego z zawodu.

- Każdy sędzia uroczyście ślubował stać na straży prawa i kierować się zasadami godności i uczciwości. Sądy to miejsce, w którym obywatel idzie po sprawiedliwość, w nadziei, że zostanie osądzony przez sędziego o nieskazitelnym charakterze. Sędzia, który się tej godności i nieskazitelności sprzeniewierzył, nie ma moralnego prawa osądzać innych - czytamy w oświadczeniu resortu sprawiedliwości, opublikowanym po zapowiedzi ministra.

Zbigniew Ziobro zapowiedział podczas konferencji przygotowanie projektu zmian w ustawie o sądach powszechnych, na podstawie których z mocy prawa nastąpi utrata urzędu i stanowiska sędziego, któremu zostanie udowodniona kradzież. Popełnienie takiego czynu przez sędziego ma automatycznie skutkować usunięciem go z zawodu z chwilą skazania. Sądy nie będą w takich przypadkach miały możliwości złagodzenia kary dla sędziego sprawcy - w razie uznania jego winy - jak to ma obecnie miejsce. - Kradzież w powszechnej opinii jest bowiem czynem tak wysoce nagannym moralnie, że dalsze pozostawanie w zawodzie sędziego złodzieja urąga dobru wymiaru sprawiedliwości i poczuciu sprawiedliwości społecznej - stwierdził Zbigniew Ziobro.

  Pozycja ustrojowa sędziego>>