Senat chce doprecyzować zdania ABW, ale za szeroko

Senackie komisje pracują nad projektem zmian w ustawach o ABW i o Agencji Wywiadu, które mają uścislić zadania tych instytucji w zakresie zwalczania przestępstw gospodarczych. Helsińska Fundacja Praw...

11.03.2012

Organizacje ekologiczne oburzone wetem Polski ws. CO2

Polska hamuje cały kontynent, najwyższy czas wymyśleć nowy system, by Polska przestała dyktować warunki polityki klimatycznej UE - tak organizacje ekologiczne, Greenpeace i WWF, komentują piątkowe...

10.03.2012

MS: mniej regulacji, ale więcej etyki i dyscypliny

Jeśli w ramach zainicjowanej przez rząd akcji deregulacji zawodów uproszczony zostanie dostęp do zawodów prawniczych, to konieczny będzie w nich większy nacisk na przestrzeganie zasad etycznych -...

10.03.2012

Korolec: Polska nie jest osamotniona w sprawie CO2

Minister środowiska Marcin Korolec powiedział po spotkaniu ministrów ochrony środowiska UE, że nie ma wrażenia izolacji Polski w sprawie redukcji emisji CO2 w Unii do 2050 r. Jednak duńska...

09.03.2012

Polscy konsumenci słabo znają swoje prawa

Wiele umów dotyczących sprzedaży dóbr lub usług zawiera niedozwolone, niekorzystne dla klientów klauzule, a klienci nie znają swoich praw - mówili uczestnicy czwartkowej konferencji Instytutu Badań...

08.03.2012

Prezes Bobrowicz: profesjonalizm, nie bylejakość

Funkcjonowanie zawodów zaufania publicznego nie może opierać się na bylejakości mówi Maciej Bobrowicz, prezes KRRP. Szanujemy wyrok TK, ale nadal mamy wątpliwości, czy właściwie sprawdza się...

08.03.2012

Gowin: potrzebny większy nadzór nad prokuraturą

Oddzielenie Prokuratury Generalnej od resortu sprawiedliwości to trafna decyzja - twierdzi minister Jarosław Gowin. Jednak uważa on, że konieczne są zmiany w zasadach politycznej kontroli nad...

06.03.2012

Niejasne przepisy o samorządowym absolutorium

Regulacje dotyczące udzielania absolutorium organom wykonawczym jednostek samorządu terytorialnego z każdą nowelizacją stają się coraz mniej klarowne. Dzieje się tak mimo, że zmiany prawa w tym...

06.03.2012

RPO: niekonstytucyjne kary w poprawczakach

Ustalając system kar i nagród w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, minister sprawiedliwości przekroczył swoje uprawnienia - uważa rzecznik praw obywatelskich. Zdaniem RPO ustawa o...

05.03.2012