Zadośćuczynienie tylko za pobyt w areszcie?

Na podstawie wydanego 23 września wyroku były komendant policji w Białej Podlaskiej Władysław Szczeklik dostanie 200 tys. złotych zadośćuczynienia za niesłuszne aresztowanie. Na pewne aspekty tego...

24.09.2010

Kiedy możemy mówić o prawnej niedoskonałości blędu?

Przepisy kodeksu cywilnego nie definiują pojęcia błędu, przyjmuje się natomiast, że błędem jest mylne wyobrażenie o istniejącym stanie sprawy lub w ogóle jego brak. O prawnej doniosłości błędu możemy...

23.09.2010

Biometria - korzyści, koszty, zagrożenia

Wprowadzenie w czerwcu 2009 roku nowych paszportów zawierających dwie cechy biometryczne spowodowało burzliwą dyskusję na temat zachowania równowagi pomiędzy wdrażaniem coraz nowoczeoeniejszych...

19.09.2010

Koncesjonariusz też ryzykuje

Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi wymaga, aby część nakładów związanych z wykonaniem koncesji była ponoszona przez samego koncesjonariusza. Już samo takie zaangażowanie...

17.09.2010

Rzecznicy patentowi chcą odrębnego sądu patentowego

Ministerstwo Sprawiedliwości nie widzi na razie potrzeby utworzenia specjalnych sądów własności przemysłowej. To ogromna szkoda dla obrotu gospodarczego ocenia Anna Korbela, prezes Polskiej Izby...

14.09.2010

Rada Gospodarcza sceptycznie o podatku bankowym

Najłagodniej mówiąc, sceptyczne, jeżeli nie wprost przeciwne - tak prof. Dariusz Filar skomentował opinie członków Rady Gospodarczej przy premierze na temat podatku bankowego. - Większość wypowiedzi...

14.09.2010

Strasburg w obronie tajemnicy dziennikarskiej

Holenderska policja zmusiła dziennikarzy do wydania zdjęć z nielegalnego wyścigu samochodowego. Wielka Izba Europejskiego Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydała 14 września wyrok uznający...

14.09.2010

SN: gwarancje celne obejmują konkretne długi

Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa przegrała przed Sądem Najwyższym w sprawie o zapłatę długów celnych powstałych przy sprowadzaniu tekstyliów z Chin. SN stwierdził, że warunkiem zabezpieczenia...

13.09.2010

Nie można zwolnić nie-funkcjonariusza

Nieporozumieniem jest sytuacja, w której następuje zwolnienie ze służby w CBA jej byłego szefa Mariusza Kamińskiego. Obecny Szef CBA w żadnym wypadku nie miał podstaw, aby wydać tego typu decyzję i...

13.09.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski