BCC krytykuje planowane zmiany Ordynacji podatkowej

Business Centre Club krytycznie ocenia propozycje dotyczące ograniczenia prawa do uzyskania interpretacji podatkowej oraz przyznania organom kontroli skarbowej kompetencji do blokowania rachunków...

19.06.2013

Do refaktury można doliczyć marżę

Wbrew przekonaniu wielu osób - podatnicy nie są związani treścią faktur refakturowanych (faktur zakupowych). Refaktury nie muszą stanowić dokładnego odzwierciedlenia faktur zakupowych. Co więcej...

18.06.2013

Refaktura nie zawsze ze stawką VAT z faktury

Dokumentowane refakturami (odsprzedawane) usługi i towary powinny być opodatkowane, co do zasady, stawkami VAT (w znaczeniu obejmującym również zwolnienie od podatku) właściwymi dla odsprzedawanych...

13.06.2013

PKPP Lewiatan: prognozowany wzrost PKB będzie trudny

Główna ekonomistka Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek wypowiedziała się na temat przyjętych we wtorek przez rząd założeniach do projektu ustawy...

12.06.2013

Możliwe kolejne obniżki stóp procentowych

Zdaniem eksperta Pracodawców RP Łukasza Kozłowskiego, za środową decyzją Rady Polityki Pieniężnej obniżającą stopy procentowe o 25 punktów bazowych stały rozczarowujące odczyty większości...

07.06.2013

Malta? Luksemburg? Czy będzie Cypr bis?

Dziennikarze i eksperci prześcigają się we wskazaniach, który europejski kraj jako kolejny może mieć problemy z wypłacalnością sektora bankowego.

05.06.2013

Wzrost akcyzy zahamuje rozwój rynku autogazu

W Polsce jest aż 5,6 tysiąca stacji z autogazem. W Unii Europejskiej jesteśmy pod tym względem liderem, a w Europie wyprzedza nas tylko Turcja. By utrzymać rozwój rynku autogazu w Polsce, akcyza na...

04.06.2013

Ulga na złe długi ewoluuje

Długo oczekiwana przez podatników i w końcu wprowadzona w 2005 r. do podatku od towarów i usług tzw. ulga na złe długi nie spełniła pokładanych w niej nadziei. Niezwykle restrykcyjnie określone przez...

28.05.2013