Analitycy Fitch prognozują wzrost polskiego PKB

Polska gospodarka w przyszłym roku będzie rozwijać się w tempie 2,3 proc. oceniają analitycy Fitch Polska. Korzystny dla Polski jest wzrost eksportu na rynki wschodzące, zamiast ograniczania się do...

14.11.2013

Polacy wciąż mają problem z rozliczaniem podatków

W opublikowanym przez Bank Światowy rankingu Doing Business 2014 Polska zajęła 113. miejsce w kategorii płacenie podatków. Również badania przeprowadzone przez Konfederację Lewiatan potwierdzają, że...

04.11.2013

Przekroczenie limitu wyklucza kwartalne rozliczenie VAT

Od 1 października 2013 r. obowiązują przepisy przeciwdziałające nadużyciom w VAT w obszarze obrotu tzw. towarami wrażliwymi. Podatnicy dokonujący obrotu takimi towarami mają ograniczoną możliwość...

31.10.2013

UKC unowocześni unijne prawo celne

W środę 30 października wchodzi w życie rozporządzenie ustanawiające unijny kodeks celny (UKC). Przepisy pozwalające na uchwalenie i ogłoszenie aktów wykonawczych, stosowane będą już od dnia jego...

29.10.2013

Za przestępstwa fakturowe grozi kara grzywny

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą są obowiązane do każdorazowego ujawniania, rejestrowania oraz przechowywania dokumentów obrazujących przeprowadzone transakcje gospodarcze. Uchybienia w...

25.10.2013