Inwestor nie zawsze musi ustanowić kierownika budowy

Budownictwo

Inwestor jest obowiązany zapewnić: objęcie kierownictwa budowy (rozbiórki) lub określonych robót budowlanych oraz nadzór nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej...

28.08.2017

Kto prowadzi egzekucje opłat za gospodarowanie odpadami?

Środowisko

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska: Czy wójt, jako wierzyciel, może wystąpić bezpośrednio do komornika o zajęcie nieruchomości dłużnika w przypadku zaległości śmieciowej? Czy też...

23.08.2017

Kiedy organ może zmienić pozwolenie wodnoprawne?

Budownictwo

Pytanie pochodzi z Serwisu Budowlanego: W 2014 roku Starosta udzielił Panu X pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych oraz zrzut wód pohodowlanych z gospodarstwa hodowli pstrągów. W pkt...

18.08.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski