Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 stycznia 1921 r. w przedmiocie...

17.01.1921 Przedłużenie mocy prawnej patentów na wynalazki, ochrony wzorów rysunkowych i modeli oraz ochrony znaków towarowych, zgłaszanych na zasadzie poprzednio obowiązujących ustaw.

Ustawa z dnia 18 grudnia 1920 r. Zagwarantowanie rent i świadczeń ubezpieczeniowych dla...

Zagwarantowanie rent i świadczeń ubezpieczeniowych dla ubezpieczonych na Śląsku Górnym.

Rozporządzenie Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego z dnia 5 stycznia 1921 r. w przedmiocie...

17.01.1921 Zm.: rozporządzenie z dnia 22 października 1919 r. ("Monitor Polski" z 1919 r. Nr 231) o warunkach upoważnienia instytucji społecznych do przeprowadzania parcelacji większych posiadłości ziemskich.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 1921 roku w przedmiocie wywłaszczeń...

17.01.1921 Wywłaszczenia nieruchomości, dokonanych przez b. władze okupacyjne, na użytek dróg komunikacyjnych.

Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 22 listopada 1920 roku, wydane w...

17.01.1921 Podwyższenie taks egzaminowych dla ubiegających się o uprawnienie do przemysłu budowniczych, majstrów murarskich, kamieniarskich, ciesielskich i studniarskich (rurmistrzów), na obszarze b. zaboru austriackiego.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1921 r. o dalszem przedłużeniu...

14.01.1921 Dalsze przedłużenie pełnomocnictwa Ministra b. dzielnicy pruskiej do wydawania na obszarze tej dzielnicy zarządzeń wyjątkowych.

Rozporządzenie Rada Ministrów z dnia 15 stycznia 1921 r. w sprawie Przekazanie Ministrowi...

15.01.1921 Przekazanie Ministrowi Skarbu zarządu spraw celnych na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 1921 r. o podwyższeniu dodatku...

15.01.1921 Podwyższenie dodatku drożyźnianego do płacy zasadniczej funkcjonarjuszów państwowych.
1    2  3  4  5  6    30

Zmiany w prawie

Prezydent zatwierdził zmiany w wydawaniu publicznych pieniędzy

Zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa, to cel ustawy, którą podpisał właśnie prezydent Andrzej Duda. Nowelizacji przeciwny był Senat, który odrzucił ustawę, jednak w piątek, 5 sierpnia, Sejm zdecydował, że nowe przepisy jednak wejdą w życie. Według części senatorów, ta ustawa to dalsze rozmontowywanie reguły wydatkowej.

Krzysztof Sobczak 18.08.2022
Monitoring rynku medialnego coraz droższy

W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o KRRiT. Przed podpisaniem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji prezydent wskazał, że dodatkowe zadania związane z prowadzeniem monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie wymaga zwiększenia nakładów na tę instytucję. I wynosić będą niecałe 7 mln zł na wynagrodzenia pracowników.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 17.08.2022
Ustawa o funduszach dla armii z podpisem prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obronie ojczyzny oraz o finansach publicznych dotyczącą wpływów do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, która przewiduje dodanie nowych źródeł finansowania Funduszu Wsparcia sił Zbrojnych – poza obligacjami Banku Gospodarstwa Krajowego będą to mogły być także kredyty i pożyczki, również zagraniczne.

Krzysztof Sobczak 16.08.2022
Prezydent podpisał ustawę dla ułatwienia gromadzenia zapasów węgla

Czasowe uelastycznienie mechanizmu tworzenia i likwidacji rezerw strategicznych poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (RPRS) - to cel podpisanej właśnie przez prezydenta ustawy. Zmiana ustawy o rezerwach strategicznych ma m.in. umożliwić gospodarstwom domowym zgromadzenie odpowiednich ilości zapasów węgla przed sezonem zimowym.

Krzysztof Sobczak 12.08.2022
Grupy VAT mogą być interesujące, ale przepisy trzeba poprawić

Od stycznia przyszłego roku firmy będą mogły zakładać grupy VAT i wspólnie rozliczać podatek. W piątek kończą się konsultacje tego rozwiązania. Eksperci widzą w nim wiele zalet, jednak niektóre kwestie wymagają poprawek. Bez nich korzyści z funkcjonowania w grupach VAT pozostają tylko w teorii.

Wiesława Moczydłowska 29.07.2022
Ocieplanie domów - premier zachęca, korzyść podatkowa topnieje

Do ocieplania domów przed zimą zachęcają nie tylko niedawne słowa premiera, ale też podatkowa ulga modernizacyjna. Niestety, realnie topnieje ona z miesiąca na miesiąc, bo jej kwota - 53 tys. zł - nie zmieniła się od 2019 roku. W tym czasie ceny materiałów i usług budowlanych poszły w górę o kilkadziesiąt procent. Jednak o jej waloryzacji na razie nie ma mowy.

Jolanta Ojczyk 19.07.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski