Obowiązek świadczeń wojennych.

Dz.U.20.29.172
ROZPORZĄDZENIE
MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH I MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W POROZUMIENIU Z MINISTERSTWEM HANDLU I PRZEMYSŁU
z dnia 22 marca 1920 r.
w przedmiocie obowiązku świadczeń wojennych.
W myśl art. 2 ustawy o rzeczowych świadczeniach wojennych z dnia 11 kwietnia 1919 r. (Dz. Pr. P. P. № 32 poz. 264) postanawia się:
Art.  1.

Zarządzony rozporządzeniem z dnia 29 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 98) obowiązek przymusowego świadczenia wyrobów tekstylnych, oraz surowców, półfabrykatów i surogatów tychże wyrobów nie będzie miał zastosowania względem:

a) surowców włóknistych jako to: bawełny, wełny, juty oraz odpadków z tychże i z jedwabiu (schappe), o ile takowe wwiezione zostały do Polski na potrzeby przemysłu;
b) surowców we wszelkiej postaci, przeznaczonych dla przemysłu włókienniczego, oraz czesanki lub przędzy, o ile takowe wwiezione zostały do Polski przez domy zagraniczne na sprzedaż (konsygnacja i komis);
c) wyrobów włóknistych w ilości, jaka się okaże niezbędną na spłatę należności za powyższe surowce.
Art.  2.

Cele, dla jakich wwiezione zostały do Polski przedmioty w punktach a) i b) art. 1 niniejszego rozporządzenia wyszczególnione, oraz ilość i wartość wyrobów włóknistych, niezbędnych dla spłaty należności za otrzymane surowce ustali w każdym poszczególnym wypadku Minister Handlu i Przemysłu, który będzie w tym zakresie sprawował kontrolę nad zakładami przemysłowemi.

Art.  3.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020