NIK pozytywnie ocenia wykonanie budżetu na 2010 rok

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykonanie ustawy budżetowej na 2010 rok - wynika z Analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2010 roku. Jednocześnie zwraca uwagę na...

17.06.2011

Sytuacja Grecji osłabia złotego

Sytuacja Grecji i brak porozumienia w ramach strefy euro, jak ją rozstrzygnąć, negatywnie wpływa na globalne nastroje - oceniają analitycy. Wzrost awersji do ryzyka osłabia złotego i podwyższa...

17.06.2011

Fiskus będzie musiał oddać nadpłaty

Polska nie miała prawa do ponownego wprowadzenia podatku kapitałowego od pożyczek. Takie stanowisko zajął Trybunał Sprawiedliwości UE w polskiej sprawie dotyczącej podatku od pożyczek zaciąganych...

17.06.2011

ZUS sprawdza i blokuje emerytury pomostowe

ZUS odmówił przyznania emerytur pomostowych trzem suwnicowym zatrudnionym w hutach w Katowicach i Dąbrowie Górniczej. ZUS zakwestionował rodzaj pracy wykonywanej na tych stanowiskach. To pierwsze...

17.06.2011