Sprawozdania dot. odpadów opakowaniowych do 15 lutego

Samorząd terytorialny

Zbliża się termin składania przez gminy sprawozdań za 2012 rok dotyczących odpadów opakowaniowych zebranych i przekazanych do odzysku i recyklingu oraz wydatków poniesionych na te działania.

30.01.2013

KE przygotowuje zmiany w akcyzie na gaz do samochodów

Na rynku paliwowym wciąż duża niepewność w sprawie akcyzy na gaz ziemny. To powoduje niechęć do inwestycji w stacje tankowania sprężonego gazu do samochodów (CNG), mimo że jest to obecnie najtańsze...

30.01.2013

PiS domaga się odwołania kolejnego wiceprezydenta Łodzi

Samorząd terytorialny

Politycy łódzkiego PiS domagają się od prezydent Łodzi odwołania z funkcji wiceprezydenta miasta Krzysztofa Piątkowskiego (b. działacza tej partii) odpowiedzialnego za edukację, miejską służbę...

30.01.2013

PIT 2012: jak rozliczyć dochody z pracy za granicą

Uzyskując dochody z tytułu pracy wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy rozliczyć się z nich także w Polsce. Należy o tym pamiętać szczególnie obecnie, gdy wiele osób mających miejsce...

30.01.2013

Od środy Senat m.in. o utrzymaniu czystości w gminach

Samorząd terytorialny

Nowela ustawy dotycząca utrzymania czystości w gminach oraz zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - to główne punkty rozpoczynającego się w środę dwudniowego...

30.01.2013

Można nie trzymać Monitora Sądowego i Gospodarczego

Likwidację obowiązku przechowywania przez przedsiębiorców egzemplarzy Monitora Sądowego i Gospodarczego, w których publikowane są ogłoszenia i obwieszczenia ich dotyczące, przewiduje projektowana...

30.01.2013

Górnicy wygrywają z rządem

Rząd przymierza się do wycofania z zapowiadanej w exposè reformy systemu emerytur górniczych - dowiedziała się Rzeczpospolita.

30.01.2013

Dyrektor szkoły sam wybierze wicedyrektora

W odróżnieniu od stanowiska dyrektora szkoły stanowisko wicedyrektora nie jest obsadzane w drodze konkursu. Dyrektor szkoły lub placówki w zasadzie posiada prawo swobodnego wyboru osoby, której...

30.01.2013

Rząd jednak nie chce reformować górniczych emerytur

Rząd przymierza się do wycofania z zapowiadanej w expose reformy systemu emerytur górniczych. Chociaż w zeszłym roku obiecywano, że projekt odpowiedniej ustawy pojawi się najpóźniej do końca grudnia,...

30.01.2013