NIK skontroluje szpitale psychiatryczne

NIK zapowiada kontrolę w szpitalach psychiatrycznych. Wciąż dochodzi tam do łamania praw pacjentów. Jest to też spowodowane tym, że zamiast 50 rzeczników, którzy mają dbać o ich interesy, udało się...

12.02.2011

MS chce obniżyć stawki za reprezentowanie więźniów

Prawnicy

Ministerstwo Sprawiedliwości podejmuje prace dotyczące redukowania kosztów związanych z wygórowanymi roszczeniami więźniów, a co się z tym wiąże, dużymi kosztami ich obrony z urzędu ponoszonymi przez...

12.02.2011

SN o niedozwolonych postanowieniach umownych

Postanowienie wzorca umowy, sprzeczne z bezwzględnie obowiązującym przepisem ustawy, nie może być uznane za niedozwolone postanowienie umowne (art. 3851 § 1 k.c.). Takie stanowisko zajął Sąd...

12.02.2011

SN: "Wprost" dopisywał fakty do przypuszczeń

Sąd Najwyższy stwierdził, że autor oszczerczego tekstu o roli Waldemara Chrostowskiego w zabójstwie księdza Popiełuszki bronił uzasadnionego interesu społecznego. Sędzia SN zaznaczała, że zdarzenie...

12.02.2011

Pierwszy zbiorowy przetarg dla administracji

Rządowe Centrum Usług Wspólnych przygotowało wspólne postępowanie na dostawę papieru A4 i A3 do drukarek i kserokopiarek dla 44 jednostek administracji publicznej. Szacowane oszczędności mogą wynieść...

12.02.2011

Ograniczona legitymacja wspólnika spółki cywilnej

Wspólnik spółki cywilnej nie jest legitymowany do dochodzenia wierzytelności wchodzącej w skład majątku wspólnego wspólników tej spółki. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 9 lutego...

11.02.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski