Czy opłaca się być ławnikiem?

Prawnicy

Dni wolne od pracy na wezwanie sądu, rekompensaty pieniężne za udział w rozprawach tak wygląda (mogłoby się wydawać) sprawowanie funkcji ławnika sądowego. W rzeczywistości nie jest tak atrakcyjnie.

11.06.2011

Archiwizacja kopii faktur w formie elektronicznej w WDT

W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, kopię faktury archiwizowaną w formie elektronicznej należy uznać za kopię faktury VAT przekazanej, stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w...

11.06.2011

SN: występujący ze spółki zostawia nieruchomość

Wypowiedzenie udziału wspólnika w spółce cywilnej, gdy majątek wspólny obejmuje nieruchomość, nie wymaga aktu notarialnego Wystarczającą podstawą wykreślenia z księgi wieczystej wspólnika...

11.06.2011

Holandia chce podnieść wiek emerytalny do 67 lat

Rząd Holandii poinformował o osiągnięciu porozumienia ze związkami zawodowymi i pracodawcami w sprawie podniesienia wieku emerytalnego z 65 do 67 lat, co ma złagodzić obciążenia finansowe, związane...

11.06.2011

Auta wynajęte za granicą bez akcyzy

Osoba wynajmująca lub biorąca w leasing auta od firmy z kraju UE nie musi ich rejestrować w kraju i płacić podatku akcyzowego....

11.06.2011

Nie mnożyć uchwał

Samorząd terytorialny

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego powinien w jednym akcie rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe j.s.t. oraz sprawozdanie z wykonania budżetu rekomenduje RIO w Lublinie.

10.06.2011