Większa odpowiedzialność gmin za los bezdomnych zwierząt

Samorząd terytorialny

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk nr 4257), schroniska dla zwierząt będą mogły prowadzić wyłącznie...

10.06.2011

Gminy nie wiedzą, jak wybierać ławników

Prawnicy

W trakcie konkursu zmieniają się zasady. Są wątpliwości, czy stosować nowe czy stare kryteria. Wybór ławników może zostać sparaliżowany. Konsekwencją mogą być odwołania niewybranych

10.06.2011

Sędzia komisarz odwoła zastępcę syndyka

Cofnięcie lub zawieszenie przez ministra sprawiedliwości praw wynikających z licencji będzie się wiązało z odwołaniem syndyka, zarządcy i nadzorcy sądowego, a także ich zastępców.

10.06.2011

Prokurator od śledztwa smoleńskiego zawieszony

Zawieszono Marka Pasionka, prokuratora nadzorującego śledztwo ws. katastrofy Tu-154M. Za ujawnienie tajemnicy tego śledztwa czeka go postępowanie prokuratorskie, postępowanie dyscyplinarne w toku....

10.06.2011

Przedsiębiorcy w rajach podatkowych

Ministerstwo Finansw z sukcesem zakończyło negocjacje związane ze zmianą umw podatkowych z państwami znanymi jako raje podatkowe, m.in. z Cyprem. Z nowej umowy zostanie jednak wyłączona korzystna dla...

10.06.2011

PE popiera opcjonalne ogólnoeuropejskie prawo umów

Parlament Europejski głosami przytłaczającej większości 521 z 736 posłów posiedzenia plenarnego poparł opcjonalne ogólnounijne przepisy dla przedsiębiorców i konsumentów zawierających umowy na...

10.06.2011

Wyrok karny wiąże sąd i organy podatkowe

Sądy administracyjne oraz pośrednio organy podatkowe są związane ustaleniami wyroku karnego i nie muszą ponownie przesłuchiwać świadków w prowadzonym postępowaniu....

10.06.2011